Regulamentul Hermeneia

 
Preliminarii:

a.    Statutul Hermeneia:
       Scopul comunităţii Hermeneia este promovarea calităţii literare, stimulînd interacţiunea prin competiţie.   

        
b.    Consiliul Hermeneia:
      Consiliul Hermeneia este format din director, redactor-şef şi editori. Drepturile şi obligaţiile lor sînt prevăzute într-un regulament de ordine interioară. Toate hotărârile administrative, tehnice precum şi ultima decizie de avansare a textelor valoroase în diferite pagini de interes vor fi luate pe baza votului majorităţii simple. În sens strict literar şi din punct de vedere al oportunităţilor şi facilităţilor, orice membru al Consiliului este agal cu orice alt membru Hermeneia. 

c.    Liberum Veto:
       Directorul Hermeneia îşi rezervă dreptul de veto.

 
 
I.  Contul Hermeneia:

a.    Crearea şi utilizarea unui cont Hermeneia reprezintă acordul implicit cu termenii şi condiţiile regulamentului.
b.    La înscriere, sunt interzise numele şi/sau pseudonimele vulgare, calomnioase, rasiste, neinteligibile, de tip chat sau aparţinînd unor autori consacraţi ori unor persoane publice (cu excepţia cazului în care numele solicitantului contului este real şi poate fi dovedit).          
c.    Contul nu poate fi folosit decît de titularul său.
d.    Deţinerea mai multor conturi de către aceeaşi persoană (clonarea) este interzisă.   
e.    Furtul de identitate prin configurarea unui cont va fi imediat sancţionat prin ştergerea contului şi alertarea autorităţilor penale.
f.    Conturile care sînt inactive mai mult de şase luni pot fi eliminate. Totuşi, ele pot fi îngheţate, pe o perioadă determinată, la cererea scrisă a titularului.         
g.    Mutilarea contului va atrage după sine desfiinţarea definitivă a respectivului cont.
h.    Dezactivarea unui cont nu poate fi făcută decît cu acordul Consiliul Hermeneia, la solicitarea titularului. Acţiunea este ireversibilă.

 
 
II. Membrii Hermeneia:

a.    Pe Hermeneia nu există niveluri de acces.
b.    Fiecare membru are titulatura literară de autor.     
c.    Fireşte, autorii nu sînt, nu pot şi nu trebuie să fie egali între ei, dar Hermeneia doreşte ca diferenţa calitativă să se autoimpună strict din perspectivă literară, și nu din titlul generic.
d.    Toţi membrii au drepturi şi obligaţii egale, însă există posibilitatea ca, datorită unor merite literare superioare, unii membri să primească posibilităţi speciale de promovare.

       
 
III. Textele Hermeneia:

Pe Hermeneia, textele sunt postate direct, aşadar, fără niciun proces de aprobare. În acel moment, ele au regim de ciornă/ concept. După postare, din punct de vedere regulamentar, ele pot deveni texte publicate sau pot rămîne sub formă de ciornă. Textele în ipostaza de ciornă, sau retrase din publicare, nu sînt vizibile. Textele publicate pe Hermeneia pot continua să fie vizibile pe Hermeneia dacă sînt acceptabile din punct de vedere regulamentar. Textele care încalcă grav prevederile regulamentului Hermeneia pot fi declarate texte inacceptabile. Ele vor fi retrase imediat din publicare de către editorii Hermeneia. Textele cu abateri minore pot fi editate timp de 14 zile de la data postării lor. Pentru ca să fie acceptabile pe Hermeneia, un text trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a.    să aparţină titularului contului de pe care este postat.
b.    dacă există coautor(i), textul poate fi publicat doar cu acordul explicit al acestuia/ acestora.
c.    să conţină, cînd este cazul, diacritice (glife) proprii limbii române şi să respecte gramatica în vigoare a limbii române.
d.    să fie tehnoredactate decent, fără a se abuza de spaţiul dintre rînduri, de semne grafice delimitatoare, de imagini obţinute din simboluri etc.
e.    să fie încadrate corect în categoria literară. În caz de neclarităţi, decizia finală va aparţine Consiliului Hermeneia.
f.    sînt acceptate şi scrierea cu â, şi scrierea cu î.
g.    licenţele poetice care contravin gramaticii trebuie asumate şi justificate artistic.
h.    să nu conţină limbaj sau imagini pornografice, obscene, rasiste, calomnioase, de incitare la violenţă, hărţuitoare sau profanatoare.       
i.    să nu conţină plasare de produse, reclame sau elemente de publicitate mascată pentru site-uri, instituţii, persoane sau grupuri media. Anunțul publicitar sau reclama sunt posibile pe Hermeneia numai în pagini şi zone speciale şi numai după înţelegerea cu Consiliul Hermeneia.                             
j.    să aibă titlu, iar acesta să fie inteligibil şi să nu fie format doar din simboluri.
k.    textele care prezintă erori gramaticale minore pot fi acceptate spre publicare, dar ele trebuie corectate în cel mai scurt timp.
l.    fiecare autor poate posta două texte pe zi, pentru fiecare categorie de text.
m.    textele cu regim special (manifest, petiţie, scrisoare deschisă, anunţ, etc) vor putea fi postate numai în pagini speciale şi numai cu acordul Consiliului Hermeneia.
n.    autorii sînt singurii răspunzători de textele pe care le postează, iar Hermeneia doar le găzduieşte, deci nu împărtăşeşte implicit ideile conţinutului lor.
o.    Hermeneia nu tolerează sub nicio formă plagiatul. Orice caz dovedit în cadrul Hermeneia va însemna expulzarea imediată şi definitivă a respectivului membru. Totodată, Hermeneia îşi rezervă dreptul de a nu fi parte dintr-un eventual proces. Într-un asemenea caz, singura acţiune adoptată va consta în confirmarea/ infirmarea plagiatului şi oferirea dovezilor tehnice. De asemenea, Hermeneia nu este responsabilă și nici nu urmărește activitatea membrilor ei în afara Hermeneia. Dacă însă un membru Hermeneia plagiază în altă parte texte publicate pe Hermeneia, aceasta va duce la expulzarea imediată şi definitivă a respectivului membru.       
p.    paternitatea textelor postate pe Hermeneia rămîne autorilor lor, conform dreptului de proprietate intelectuală stipulat de legile în vigoare.
q.    ştergerea nejustificată a propriilor texte va fi interpretată ca mutilarea contului, devenind astfel un act sancţionabil.
r.    în secţiunile speciale Hermeneia pot publica doar membrii Consiliului Hermeneia şi membrii care, pe baza unor merite literare, sînt invitaţi să o facă.
 
 
IV. Comentariile Hermeneia:

Pe Hermeneia, comentariile sînt înregistrate direct, aşadar nu au nevoie de aprobare.
 
a.    autorii  Hermeneia pot comenta sub orice text, de cîte ori doresc.
b.    comentariile trebuie să se refere în primul rînd la textul sub care sînt postate şi să conţină observaţii cît mai pertinente.
c.    sînt interzise comentariile care atacă persoana, comentariile de tip chat sau cele care se referă la relații personale.
d.    comentariile nu trebuie neapărat să conţină un limbaj critic de specialitate sau să denote o superioară pregătire literară, însă este necesară o minimă exigenţă lingvistică.
e.    nu sînt obligatorii diacriticele, dar respectarea gramaticii, da.   
f.    Hermeneia încurajează polemica între comentatori, dar miza ei iniţială şi finală trebuie să fie textul sub care se consumă.    
g.    comentariilor li se aplică şi trebuie să respecte punctele enunţate în capitolul III, alineatele a, d, h, i, m, n, o, p.
h.    comentariile pe Hermeneia vor putea fi editate timp de 5 minute după postare.
 
 
V. Sancţiunile Hermeneia:

a.    sancţiunile Hermeneia sînt: avertisment, al doilea avertisment, retragerea unor facilităţi speciale, suspendarea contului, eliminearea irevocabilă a contului.
b.    sancţiunile nu se aplică în ordine, ci în funcţie de gravitatea abaterilor de la regulament.
c.    suspendările repetate ale aceluiaşi membru pot aduce eliminarea contului.
d.    tipul sancţiunii este decis numai de Consiliul Hermeneia şi nu este negociabil.
 
 
Dispoziţii finale:

Hermeneia îşi rezervă dreptul să dezactiveze orice şi oricîte conturi fără praviz şi explicaţii.
a.    Hermeneia îşi rezervă dreptul de a-şi suspenda sau opri definitiv funcţionarea în orice moment.
b.    Hermeneia nu-şi asumă sarcina de a arhiva, păstra sau recupera textele membrilor săi. Este obligaţia fiecărui membru să-şi asigure protecţia textelor.
c.    Hermeneia îşi rezervă dreptul de a completa sau modifica prezentul regulament.
d.    Completarea sau modificarea prezentului regulament vot fi imediat făcute publice şi nu vor fi aplicate prevederi ori sancţiuni retroactive.   
 

 

Numărul de afișări

6454

Penițe

- Pentru a putea acorda o peniță trebuie să fii logat și să fi introdus cel puțin un comentariu sub acest text.
- Nu poți acorda decît o singură peniță unui text. Fie de aur, fie ruginită.Acțiuni

- Pentru a interacționa cu textul trebuie să fii logat.
- Pentru a putea publica un text aici trebuie să îți deschizi un cont pe Hermeneia.com