numelor umbrelor

imaginea utilizatorului Virgil
...

calea
simplă
tunelurile
călătoriile zilnice după izvoare
promisiunea făcută părinților
plată pentru o ultimă trecere
dincolo de apa sălcie
moartea
în hățișul gîndurilor
niciodată oprire
eram
hartă și roată
pentru nestatornicie
pentru ascundere
rătăcind pădurile
pietrele
în jurul numelor umbrelor
strivite între lumină și noi
miraj irepetabil
secundele
viața

Comentarii

Un poem parcă scris pe limita subconștientului, pe locul unde se adună gândurile noastre, unde primim gândurile din Anima Mundi, ca umbre ale cuvintelor. Este stilul tău, tainic, venit parcă dinlăuntrul lumilor.