Regulament Hermeneia.com

imaginea utilizatorului Virgil

Despre Hermeneia.com

1. Scopul comunităţii literare Hermeneia nu este elitismul autorilor ci al textelor. Se urmăreşte promovarea calităţii literare prin textele care se publică şi opiniile critice care se exprimă.
2. O preocupare aparte a acestui site este inovaţia în literatură şi în special în poezie.
3. Conducerea comunităţii şi administrarea bunului mers al site-ului Hermeneia.com vor fi asigurate de
către un consiliu director. Hotărîrile vor fi adoptate cu majoritate simplă.
Proprietarul (directorul) site-ului Hermeneia.com îşi păstrează dreptul de a oferi votul de departajare precum şi dreptul de veto (atunci cînd este cazul).
Directorii şi consiliul director sînt numiţi şi răspund în faţa proprietarului site-ului Hermeneia.com de bunul mers al site-ului şi comunităţii. Ei hotărăsc în absolut orice domeniu al activităţii site-ului dar responsabilităţile lor principale vor fi enunţate în Carta Hermeneia.
4. Activitatea zilnică a site-ului Hermeneia.com va fi supravegheată în mod activ de două grupuri de membri:
- moderatorii şi editorii.
5. Responsabilităţile moderatorilor sînt de ordin administrativ şi vor fi enunţate în detaliu în Carta Hermeneia.
6. Responsabilităţile editorilor sînt de ordin literar-artistic şi vor fi enunţate în detaliu în Carta Hermeneia.
7. Tot în Carta Hermeneia vor fi prezentate toate celelalte detalii cu privire la funcţionarea comunităţii şi site-ului literar Hermeneia.com.

Despre membrii Hermeneia.com

8. Pe siteul Hermeneia.com nu există niveluri de acces. Toţi membrii lui au drepturi egale de acces din prima zi în care devin membri.
9. În același timp însa, din punct de vedere artistic, comunitatea literara Hermeneia are doua categorii de membri:
- o categorie de novice și una de autor. Acestea nu sînt niveluri de acces. Acronimele acestor categorii sînt nH și aH.
Diferențele dintre ele se bazeaza pe:
9.1. calitatea textelor trimise odată cucererea de înscriere
9.2. calitatea textelor publicate pe site
9.3. merite deosebite precum premii ce vor fi cîştigate, volume ce vor fi publicate la cererea editurilor, succese concrete pe plan literar ale autorilor (nu are importanţă vîrsta, pregătirea şcolară, apartenența în alte organizaţii sau site-uri de literatură), etc.
Implicaţiile acestor diferenţe vor fi:
9.4. exigenţa cu care vor fi criticate textele
9.5. atenţia şi sprijinul pentru evitarea greşelilor şi îmbunătăţirea calităţii artistice
9.6. posibilitatea de invitat în echipa editorială sau în alte grupuri de lucru
9.7. numarul de texte care vor putea fi postate zilnic. Astfel, membrii Hermeneia nu au nici un fel de restricție cu excepția categoriei novice. Un membru novice Hermeneia nu va avea dreptul sa posteze decît un singur pe zi. Daca nu se observa o îmbunatațire a calitații textelor intervalul se poate extinde pentru anumiți membri novice chiar și pîna la un singur text pe saptamîna la discreția consiliului editorial și de conducere al Hermeneia. Încalcarea acestei prevederi poate duce la suspendarea temporară a contului pe Hermeneia.
10. Cînd un membru trece de la categoria novice la cea de autor trebuie sa se aștepte la și mai multa exigența din partea cititorilor și criticilor săi.
11. Membrii trebuie sa doreasca sa nu ramîna la stadiul de novice ci sa intre în categoria autorilor Hermeneia dar odata ajunși acolo trebuie sa înțeleaga faptul ca Hermeneia nu va accepta compromiterea acestei categorii și ca trebuie sa întîmpine așteptarile de calitate ale cititorilor noștri oferind texte pe masura valorii lor. Abandonarea vizibila a unui anumit nivel de calitate a textelor publicate poate duce la retrogradarea din categoria deținuta sau excluderea din rîndul membrilor Hermeneia.
12. Înscrierea pe site-ul Hermeneia.com se face în mod obişnuit prin accesarea butonului de înscriere de pe pagina principală şi completarea formularului de înscriere.
12.1. Pe site-ul Hermeneia.com nu este permisă existenţa aşa numitelor "clone". Nu este permisă folosirea contului Hermeneia decît de persoana care l-a solicitat şi configurat. Furtul de identitate sau deschiderea şi/sau folosirea a două conturi Hermeneia de către aceeaşi persoană sau a unui cont Hermeneia de către mai multe persoane se sancţionează imediat cu anularea contului. Singura excepţie o reprezintă cazurile cînd datorită promovării a două stiluri şi personalităţi diferite unui autor, de comun acord şi numai cu aprobarea conducerii Hermeneia, i se permite obţinerea încă a unui cont separat. Acest cont însă nu va putea fi secret. Oricare membru identificat că a deschis mai mult decît un cont riscă să piardă orice cont deschis pe site-ul Hermeneia.com. Toleranţa faţă de o astfel de tentativă va fi zero. Nu este permisă folosirea contului deschis pe Heremeneia.com decît de către titular. Orice tentative de schimb de utilizare sau furt de cont vor atrage după sine desfiinţarea conturilor respective şi pierderea statutului de membru Hermeneia.
13. Nerespectarea repetată a regulilor de funcţionare a site-ului, abandonarea site-ului prin nepublicarea niciunui text pe o perioadă îndelungată de timp sau reducerea numărului de texte fără
nici o justificare pot duce însă la pierderea anumitor drepturi şi chiar la suspendarea contului de membru Hermeneia.com
14. De comun acord cu conducerea Hermeneia un membru poate obţine retragerea contului. Acest lucru nu presupune dispariţia profilului sau textelor membrului respectiv ci doar închiderea contului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată de timp.
15. Hermeneia îşi rezervă dreptul să desfiinţeze orice cont şi/sau întregul site cu sau fără preaviz sau motiv.
Este responsabilitatea fiecărui membru să îşi depoziteze şi să îşi protejeze textele publicate pe suporturi digitale personale. Chiar dacă îşi doreşte o prezenţă virtuală stabilă şi îndelungată Hermeneia nu garantează păstrarea textelor niciunui autor şi nu va putea nici ea, nici proprietarul ei sau alte persoane asociate să fie făcute responsabile de pierderea vreunui text, comentariu sau imagine digitalizată care aparţin membrilor ei.

Despre textele publicate pe Hermeneia.com

16. Pentru a putea fi publicat pe site-ul Hermeneia.com un text trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
16.1. să fie original, adică să aparţină celui care îl publică. În cazul unui text la care există coautori aceştia trebuie să detina toti un cont Hermeneia iar numele sau penName-ul lor trebuie specificat. Lipsa acestei precizări poate duce la eliminarea textului de către editori sau moderatori.
16.2. să folosească diacriticele limbii române (în cazul excepţional în care acest lucru nu este posibil,
nefolosirea diacriticelor să fie consecventă pe parcursul tuturor textelor autorului respectiv)
16.3. să respecte regulile gramaticale ale limbii române (excepţie făcînd licenţele poetice declarate)
16.4. să nu conţină un limbaj sau imagini obscene, defăimătoare, rasiste, de incitare la violenţă, de
hărţuire, profanatoare sau pornografice.
16.5. să fie încadrat la o secţiune şi subsecţine adecvate în cadrul diverselor pagini ale site-ului Hermeneia.com
În caz de confuzie sau neînţelegere asupra corectitudinii încadrării decizia finală va veni din partea conducerii site-ului şi va fi comunicată de către un editor sau moderator. În caz de apel proprietarul siteului va avea decizia finală. Este recomandabilă consultarea unui editor/moderator în caz de incertitudine.
16.6. să nu conţină elemente de reclamă sau publicitate, inclusiv publicitate mascată, pentru nici un alt website, instituţie, persoană sau produs media. Determinarea acestui lucru nu va putea fi făcută decît de conducerea Hermeneia. Orice fel de excepţie va trebui să fie aprobabată de proprietarul site-ului. Orice text care încalcă această prevedere va și șters în mod automat și fără preaviz.
Repetarea unor astfel de incidente poate duce la suspendarea temporară a contului. Orice eventuală publicare a unui text care cade sub incidența acestui punct va putea fi aprobată numai de către directorul Hermeneia sau de către o persoană din conducerea Hermeneia care a fost delegată eventual
în acest sens pentru o anumită perioadă.
16.7 nu vor putea publica la secţiunea Info decît directorul Hermeneia sau persoane delegate de acesta. Oricine doreşte să posteze un text în această secţiune va trebui să obţină aprobarea directorului Hermeneia sau, în lipsa acestuia, a moderatorului şef.
16.8 să aibă un titlu distinct. Nu se permite absența titlului sau titlurile alcătuite numai din simboluri precum*** sau @#$. Titlurile alcătuite numai din cifre vor fi permise numai atunci cînd existența lor este justificată. Consiliul Hermeneia poate interveni atunci cînd titlul unui text afectează în mod negativ indexarea, identificarea sau citirea textului respectiv.
17. Plagiatul literar este considerat o faptă foarte gravă și incompatibilă cu calitatea de membru al comunității și site-ului Hermeneia. Contul membrului Hermeneia care se dovedește că a comis o astfel de faptă în cadrul site-ului Hermeneia sau în afara lui va fi suspendat definitiv.
18. Un text care prezintă greşeli gramaticale, de tipărire şi asupra căruia s-a atras atenţia de către
moderatorii sau editorii site-ului trebuie corectat în cel mult douăzeci şi patru de ore. Necorectarea la timp duce la anularea vizibilitaţii textului.
19. Repetarea greşelilor gramaticale şi de tipărire poate duce la retrogradarea unui membru Hermeneia la categoria de novice.
20. Un text cu un limbaj neconform punctului 16.4 şi asupra căruia s-a atras atenţia de către moderatorii sau editorii site-ului trebuie corectat în cel mult două ore. Necorectarea la timp duce la ştergerea textului. Încălcarea repetată a acestei condiţii de publicare pe Hermeneia.com poate duce la suspendarea contului autorului respectiv pentru o anumită perioadă.
21. Încălcarea punctului 16.6 duce la anularea publicării textului respectiv.
22. Textele publicate pe Hermeneia.com rămîn proprietatea autorilor lor.
23. Textele aparțin autorilor lor, iar ei sînt îndrituiți să facă după buna lor plăcere ceea ce vor cu ele,
inclusiv să le șteargă. Odată șterse ele nu vor mai putea fi puse la loc indiferent de justificare. Singura excepție o vor reprezenta ștergerile din greșeală și cele motivate artistic.

Despre critica literară şi comentarea textelor pe Hermeneia.com

24. Membrii comunităţii literare Hermeneia au posibilitatea să îşi exprime liber opiniile despre textele
publicate pe site. Comentarea textelor nu este şi nu va putea fi îngrădită. Totuşi aceste comentarii trebuie să se încadreze şi ele în prevederile punctelor 16.1, 16.2, 16.3 şi 16.4 .
25. De asemenea comentariile trebuie:
25.1. să se refere în primul rînd la textul publicat,
25.2. să conţină observaţii pertinente,
25.3. să evite pe cît posibil formularea de aprecieri la adresa persoanei autorului textului sau la adresa persoanei altui comentator al textului,
25.4. să se abţină cît mai mult posibil de la alunecarea în comunicări personale. Aceasta nu înseamnă că opiniile cititorilor trebuie să fie reacţii artificiale şi reci. Scopul lor însă este folosirea subsolului textelor pentru critica literară sau discuţii legate de conţinutul textului şi nu pentru schimbul de amabilităţi.
26. Repetarea de comentarii offtopic, comunicări personale fără legătură cu textul mai ales dupa ce s-a primit o atenţionare cu privire la acest lucru poate duce la anularea comentariilor respective şi/sau la excluderea textului respectiv iar dacă atitudinea este persistentă şi nu se corectează poate duce pîna la suspendarea contului autorului care o practică.

Despre evidenţierea textelor publicate pe Hermeneia.com

27. Editorii/moderatorii Hermeneia pot decide evidenţierea unui text prin promovarea lui la rubrica textelor remarcate.
28. Membrii Hermeneia au posibilitatea evidenţierii unui text prin acordarea unei „peniţe de aur”. Acest lucru va trebui să fie însoţit întotdeauna de un comentariu care să explice motivaţia celui care o oferă. Orice abuz va fi sancţionat de către editori/moderatori.

Despre comunicarea cu Hermeneia.com

29. Membrii Hermeneia pot intra în legătură cu conducerea Hermeneia, editorii şi moderatorii site-ului prin intermediul a două adrese de e-mail.
29.1. office AT hermeneia.com este adresala care se poate scrie în legătură cu problemele legate de funcţionarea comunităţii. Tot aici se pot pune întrebări sau se pot face propuneri.
29.2. webmaster AT hermeneia.com este adresa de contact pentru problemele tehnice ale site-ului.

Regim Special: