din laborator

imaginea utilizatorului Younger Sister
neutrinul miuotic

parc-ar sta să plîngă dimineața fără zăpadă
prin geamul laboratorului de fizica energiilor înalte clipesc luminile panoului pentru a pune în evidență reacții care se presupunea că au loc la energii foarte mari au trebuit să fie construite acceleratoare de particule din ce în ce mai sofisticate înțelegerea structurii nucleului identificarea familiilor de leptoni matricea particulelor elementare și apoi neutrinul o masă foarte mică fără o marcă distincitivă atîrnată pe undeva nedefinit o haină modestă menită însă ca la simpla apariție să dezlege senzația eliberării de diverse constrîngeri
privea departe dincolo de pupitru dincolo de ecran ca prin mulțimea gălăgioasă și pestriță a unei piețe anonimii se zbăteau să ajungă undeva mai în față culoarul croit instantaneu să lase să treacă se închide în spatele lor instantaneu înghițindu-i nimic alarmant – enjoy the party nu li se mototolesc hainele nu li se rup nasturii dispar în întunericul friguros o cupolă imensă un ghid să-i îndrume
vocea conducătorului de proiect atît de asemănătoare cu cea a agentului imobiliar sau a crainicului din gară nu-și amintea i-ar fi spus proiectul acesta cu toate cele patru componente ale sale situate-ntr-un munte e gol detectorii trebuie să fie situați la mare adîncime mezonii rezultați în urma interacțiunilor protonilor din razele cosmice cu atmosfera se dezintegrează în miuoni dacă nu apucă să fie distruși în alte coliziuni o parte din ei intră în apa oceanelor
din cauza ceții nu se vede pe cer nici-o stea după care să se poată orienta ceilalți o luaseră deja înainte trecuseră holul de la intrare ca să ajungă în coridorul mai luminat avansaseră se opriseră apoi în fața unui obstacol neprevăzut abia atunci se deschise în întuneric o ușă care lovindu-se de un perete lasă să-i cuprindă în cadru ca-ntr-un halou pe musafirii înțepeniți în prag
printr-o reflexie în oglindă poate avea loc transformarea unui neutrin în antineutrin tot așa cum un sistem de coordonate făcut să se deplaseze mai repede decît un neutrin urmînd ca față de acel sistem neutrinul să aibă direcția orientată într-un sens opus l-ar putea transforma în antiparticula sa
o explozie, apoi alta...spaimă surpriză derută o ceață străvezie asfixiantă ca dintr-o secvență ce li se derulă înaintea ochilor deja vu noii veniți împiedicîndu-se eventual să mai înainteze în acvariu pluteau vietăți stranii lipsite de contururi de direcții precise ceea ce sublinia și mai mult agitația și deruta
neutrinul miuotic ar putea furniza răspunsuri la unele întrebări teoria bing bang incompletă, teoria monopolului magnetic cum stau lucrurile cu masa ascunsa a galaxiei trăim într-un univers închis sau deschis dar pentru că are o masă foarte mică, nu are sarcină electrică dar și datorită faptului că nu interacționează electromagnetic el nu poate fi detectat decît la mari adîncimi
dimineața intersectează emisiile acestui halou

Proză: