Har şi talent

imaginea utilizatorului Sixtus
Polemică: text fără pretenţii

0.

Textul ce va urma nu este scris (nu se vrea a fi scris) de un «producător» de poezie; şi nici măcar de unul care, producător ratat, vorbeşte, mai mult sau mai puţin doct şi argumentat, despre cum ar trebui «produsă» poezia; ci de pe poziţia unui «consumator» (înrăit) de poezie. Prin urmare, de pe poziţia anunţată, sunt conştient de precaritatea încercării mele care, cum poate fi interpretată altfel, decât subiectivă?

Dacă totuşi mi-am permis să vă plictisesc (poate), mai trebuie să adaug că, adâncit fiind în Heidegger („Opera de artă” dar şi toate textele sale) în care, parafrazând, «Poeticul locuieşte Omul», în Ricoeur („Metafora vie”), Blaga („Metafora revelatoare”)… din care nu ştiu cum, dacă şi când voi reuşi să ies cumva fără a mă pierde, îndrăznesc totuşi să însăilez cele ce vor urma ca o primă încercare de a spune câte ceva.

1.

Pare că suntem, din ce în ce mai mult, înconjuraţi (de) şi înglobaţi de (în) subsistemele, sistemele şi supra-sistemele din ce în ce mai complexe ale Tehnoştiinţei. Care frizează, de multe ori, absurdul. Şi au un efect mult mai insidios şi periculos deoarece, în afară că ne atacă din exterior, mai rău, par a ne măcina, din interior, chiar fiinţa proprie. Precum firele de nisip în interiorul scoicii. În jurul cărora, autoapărarea ţese mirificul spectacol (autoreferenţial) al perlei pentru a nu îşi pierde identitatea atacată de un "corp străin".

Strălucirea perlei? În acest Iluminism (întârziat) numit "Postmodernism" în care "omul" (generic) care a luat locul Sacralităţii devine însuşi corpul străin din fiinţa noastră în jurul căruia autoreferenţialitatea se chinue (şi uneori reuşeşte) să construiască giuvaiere (false însă), chiar şi el (acest "om" generic) este uitat sau neglijat. Şi nu se mai caută îndepărtarea acestui - să-i zic - "corp străin" introdus artificios în fiinţa noastră. Ci atenţia (şi intenţia) noastră se concentrează asupra "autoreferenţialităţii" perlei ce caută să-l izoleze, ne mai tratându-se cauza (şi extirparea ei), ci efectul pe care încercăm să-l estetizăm în mod cât mai original posibil, şlefuindu-l şi încercând să-i dăm o strălucire (aparentă) cât mai accentuată. De aici - fuga bezmetică după o "potrivire" cât mai şocantă (ca să atragă atenţia) de materiale de construcţie, culori, cuvinte , sunete etc. (ca să mă refer numai la "artă"). Singurul lucru care ne-a mai rămas la îndemână pentru a ne manifesta "puterea de seducţie" a talentului, fiecăruia după puterile sale !

2.

Există o deosebire fundamentală între "har" şi "talent"?

Harul constă în a străpunge, fărâmiţându-l, corpul străin: "omul" generic "supra-om" (l-aşi numi "artificios" şi nu artificial pentru a-l deosebi de un artificial benefic, civilizator, ilustrând puterea creativă a Omului, în contrast cu unul cu consecinţe nefaste pe care îl tot plângem, inutil, pe toate drumurile, în "Postmodernism" care, deşi se clamează pe toate drumurile că ar fi murit, insidios îşi manifestă prezenţa ubicuă, imaginându-ne tot soiul de scenarii apocaliptice. Cu oarece speranţe ale unui fel de ocultism de genul unui "New Age" alchimic).

"Talentul" îl putem exersa (cine îl are) şi prin căutarea (şi găsirea) cu orice preţ a "originalităţii" în şlefuirea efectului bolnăvicios al "perlei" de care am vorbit.

În schimb, cine posedă (sau nu refuză "harul") este, uneori (când posedă şi darul comunicării sale), binecuvântat şi de "talent", care vine de la sine, într-o prozodie armonioasă şi nu numai în artă. Sau, dacă tot e vorba de artă, atunci exemplul cel mai apropriat de noi este, în poezia autohtonă, un Nichita Stănescu care, în ultima sa perioadă, trăia într-o continuă stare de "poezie" care l-a şi mistuit timpuriu. Dar nu înainte să ne lase semnele acestei "stări". Iar alcoolismul de care a fost acuzat, e un moft ! Pentru că lucrurile s-au întâmplat exact aşa cum au trebuit să se întâmple şi cum a dictat destinul său.

3.

Închei aceste rânduri:

1. Cerându-mi scuze că textul acesta nu a fost temeinic "argumentat" prin prisma celor care aşteptau o astfel de "argumentare" la "rece".

2. Particularizând pentru a spune doar câteva cuvinte referitoare la cei de pe Hermeneia, pentru că pe acest site au apărut, în ultimul timp, discuţii despre «ce şi cum» în legătură cu poezia.

După umila mea părere, doar foarte puţini dau semne de "har". Şi aş cita numai două nume (cu scuzele de rigoare în ceea ce priveşte timpul avut la dispoziţie pentru a parcurge mulţimea de texte ce sunt publicate pe aici). Aceste nume par a fi (referindu-mă numai la poezie): Dorin Cozan şi Adriana Lisandru. Restul, dintre cei ce i-am citit, fie formează o pleiadă de poeţi care încearcă să "finiseze" (chiar cu talent) "perla" (bolii) de care am tot vorbit (emiţând sunete ce vor să se pretindă "metafizice" şi, mai ales, originale, dar fără har – cazul cel mai pregnant fiind, pentru mine, Adrian A. Agheorghesei), fie formează o masă, mai mult sau mai puţin amorfă, din care mai apare, din când în când şi câte un text talentat (cu sau fără har).

Comentarii

Da. Citind, «cu un ochi critic», textul acesta,

Da.

Citind, «cu un ochi critic», textul acesta, încearcă, aşa, să mă ispitească, demonul ironiei. Şi-mi aduc aminte de următoarea anecdotă din «Epoca de Aur». Ci că Tovarăşu’, în vizită de lucru la o fabrică de dulciuri se opreşte lângă o linie de producţie şi întreabă: „Biscuiţi?”; Biscuim, Buscuim…. Cam asta se întâmplă şi cu A.A.A.; inclusiv cu acest text, intitulat (pompos) „fără pretenţii” (orgoliul neputinţei «poietice» al celui ce l-a scris). La care, zisul autor, îmi va propune (tot pompos) următorul citat din Kierkegaard:

„A fi ironic nu înseamnă să nu cunoşti împrospătarea şi întărirea care constau în a te dezbrăca atunci când aerul devine prea apăsător şi a te arunca în marea ironiei, bineînţeles nu pentru a rămâne acolo, ci pentru a reveni mai sănătos, vesel şi uşor în aerul care ţi se părea irespirabil şi care a devenit deodată o adevărată încântare.

Mărturisesc că o săgeată a durerii mi s-a implantat de mic în inimă. Atâta timp cât rămâne acolo am fost şi sunt ironic. Dar, în acelaşi timp, sunt conştient că ironia este o dezvoltare nefirească care, asemenea ficatului anormal al gâştelor de Strasbourg, sfârşeşte prin a-i îmbolnăvi pe cei implicaţi în ea.”

Vorba aia: Kierkegaard a murit; ăilalţi de după (ca şi înaintea lui) care au vorbit despre ironie, au murit şi ei. Şi nici el (autorul textului de faţă) nu se simte prea bine…

Cât priveşte gramatica…Ei, asta este (sau nu) altă problemă. Dacă îl voi vedea, am să i-o comunic. Dar hăbăuc cum îl ştiu o să-mi răspundă că nici împreună cu ea nu se simte prea bine. (O să aibă, probabil, grijă de ea, Posteritatea). Cu ăsta nu se poate discuta!

Ştiţi care e problema cu ironia, d-le Manolescu? Chiar

Ştiţi care e problema cu ironia, d-le Manolescu? Chiar şi atunci când sunt doi, ea, în mrejele-i adânci ca marea, se poate confunda (de unul dintre ironici), până la identitate, cu firescul, incoerenţa ori bufoneria fenomenologică. Filosofia este pentru proză, aşa cum lirismul este pentru poezie. În altă ordine de idei, nu gust "metafizicul". (Şi) Prin el, poezia a devenit religie. Icoană de neatins sub care se priveşte cu evlavie; sub care se tremură şi, bineînţeles, se tace neapărat. Icoană prin care toţi putem deveni nepoeţi.

Singura abordare care-mi pare rezonabilă, vizavi ŞI de contextul liric, e cea analitică.

Acum devii rezonabil. "Singura abordare care-mi pare

Acum devii rezonabil. "Singura abordare care-mi pare rezonabilă, vizavi ŞI de contextul liric, e cea analitică." Aici chiar mi se pare ca putem discuta. Şi nu plecând de la Frege, Russell, Wittgenstein (din Tractasus) de la care, se zice, ca a început târâşenia (sau s-a accentuat, pentru că rădăcinile, se pare, sunt mult mai adânci). Ci, eventual, de la Witt. (din Cercetari) şi ale sale "Jocuri de limbaj". Ceea ce l-a scos din sărite pe Russell. Care, revoltat de ecourile multiple ale „Cercetărilor filosofice” (Witt. II), nepublicate încă, dar care circulau în diverse notiţe luate de studenţii ce îi audiaseră cursurile, îl fac, pe Russell, să exclame – plin de ţâfnă şi parapon la adresa obrăzniciei fostului său învăţăcel pe care îl susţinuse şi ajutase cu fervoare să revină în mediul academic, chiar împotriva vrerii acestuia: „Pentru Wittgenstein cel târziu…reflecţia filosofică serioasă a devenit prea obositoare; şi astfel el a născocit o doctrină ….[împotriva căreia] eu simt o aversiune extrem de puternică”.

Dacă vrei să discutăm pe tema asta, îţi stau la dispoziţie. S-ar putea astfel să apară un dialog interesant. Tocmai pentru că (e foarte posibil) sa nu fim de acord. Dar putem discuta civilizat si argumentat.

Mingia e la tine.

Ce înţelegi prin „abordare analitica”?

Discuţie anevoioasă; pentru că e pe net. Acestea sunt

Discuţie anevoioasă; pentru că e pe net. Acestea sunt discuţii de purtat faţă-n faţă. Pe scurt, mai spun doar: o luăm de la ipoteza Sapir-Whorf, până la Cotitura Lingvistică. Doar aşa pot spune ce înseamnă pentru mine "abordare analitică". În fapt, pentru a putea avea oarecare succes, pentru a ajunge la un rezultat decent, ar trebui să ne ducem la vechea dilemă - "cuvintele sunt convenţie ori esenţa obiectului/fenomenului reprezentat?" Având un eventual acord, situându-ne în acelaşi univers lingvistic (vizavi de semnificaţie) putem să ne înţelegem rezonabil. Vedeti, aşadar, cât avem de acoperit. Dar, după cum simt, sunteţi un împătimit fan al lui Wittgenstein şi aş depune repede steagul.

„Dar, după cum simt, sunteţi un împătimit fan al lui

„Dar, după cum simt, sunteţi un împătimit fan al lui Wittgenstein şi aş depune repede steagul.” Fandare inteligentă. Şi, evident, dacă plecăm de la premise diferite, orice dialog devine unul al surzilor. Însă măcar una dintre eventualele premise mi se par a le împărtăşi. Şi anume că prin «metafizica» aşa cum este azi înţeleasă, poezia poate deveni „religie” şi astfel ajungem la o „Icoană de neatins sub care se priveşte cu evlavie; sub care se tremură şi, bineînţeles, se tace neapărat. Icoană prin care toţi putem deveni nepoeţi”. Numai că… (zic şi eu în nemernicia mea – sper să nu fiu afurisit de habotnici); numai că poezia are un avantaj (şi nu faţă de religie, ci chiar faţă de mistică) şi anume că, prin metaforă, se poate sugera (infinit de mult) dincolo de aparenţe fără a „tremura” (în faţa divinităţii – oricare o fi ea) şi nu „tăcând” (cu mai multă sau mai puţină «smerenie» devenind „nepoeţi”). Iar treaba aia cu internetu’ pe care, de cele mai multe ori, se vorbesc discuţii şi se exacerbează orgolii, este numai relativ aşa. Câte o dată se poate ridica şi aici stacheta. Sper ca următorul text pe care îl tot moşesc, referitor la meta-fizică vs. meta-foră, să te găsească printre comentatori. Şi ca să închei optimist: spiritele mari întotdeauna se întâlnesc; precum Tanţa şi Costel (La Lelhliu sau la Mizil, nu mai sunt sigur pe unde).

evident, în acest context atît de pomenit al

evident, în acest context atît de pomenit al postmodernismului, oricine poate oferi(sau conferi) definiții. și, la fel de evident, ele pot să fie în același timp și corecte și mai puțin corecte. din nou, sistemul referențial va fi invocat de fiecare. dar am citit dispus să agreez cu autorul. însă am rămas sceptic față de această distincție care ni se oferă. eu cred că este un scepticism sănătos. este adevărat, domnul gorun este foarte abil în a-și pregăti orice exit în caz de incendiu și nu uită să repete că textul (și deci teoria dînsului) nu este nici suficient și nici temeinic argumentat. întrebarea mea ar fi, ceea ce nu este argumentat ar trebui să credem așa... fără să cercetăm? sau cum facem? poate am să fiu acuzat că sînt dur dar mie mi se pare doar o joacă de-a cuvintele această pretenție de distincție terminologică. evident, se poate spune atunci că la urma urmei cuvintele, carapacea lor, nu contează. că s-a vrut să ni se transmită un logos, un contrast între concepte. well, interesant. dar atunci, vorba lui ăla din caragiale, tradare, trădare dar să știm și noi. eu nu cred că există mare diferență între har și talent, în contextul literar (sau chiar general artistic). nu mă leg de contextul originar, teologic sau biblic. nu cred că are rost. unul din motivele pentru care nu cred în teoria încercată în text este această aparentă idee de cristalizare, de definitiv. de sigur. un fel de „cineva scrie un text, dacă este vorba de acel (sau acea) cineva atunci o va face cu har”. iar „dacă este vorba despre altcineva, acel cineva cu siguranță o va face doar cu talent”. sînt sceptic în fața unui astfel de determinism. eu cred mai degrabă în „mania” inspirației poetice. cum credeau vechii greci. ceva ce nu poate fi controlat și probabil că reușeșe să se întîmple doar în măsura în care are chef și mai ales în măsura în care nu se încearcă „domesticirea” ei. tocmai de aceea, pentru că cred profund (și cred că am mai scris asta undeva) că în esență poezia este un animal sălbatic, am rezerve enorme cînd cineva îmi spune că este poet. sau cînd cineva spune despre altcineva că este poet. noi nu sîntem poeți. poezia uneori pune stăpînire pe noi. mai mult sau mai puțin. restul sînt vorbe.

Este foarte interesant modul prin care Domnul Gorun

Este foarte interesant modul prin care Domnul Gorun Manolescu clasează (face clasament) printr-un text “fără pretenţii” care vorbeşte în fond şi în economia textului însuşi despre cu totul şi cu totul altceva numai despre har şi talent, nu, însă nominalizează (e liber la opinie nu?) colegi de site de-ai domniei sale, colegi care scriu poezie fără (de) har(l) şi talent. Aşadar, tranşant trebuie să acceptăm: X şi Y, băi, sunt poeţi, restul de ce nu merg la pescuit. Aaaaaaa şi mai era unul, Z, care scria foarte prost, în rest daţi-mi voie să vă spun eu despre Kierkegaard, Heidegger, etc., că de fapt aici vroiam să ajung. Evident, există mai multe răspunsuri vis a vis de cele scrise în acest pseudotext care, după cum spune, repet, însuşi autorul, textul este salvat din faşă cu acel „fără pretenţii”şi aici cădem de acord. Unu: poţi să taci; Doi: poţi să taci. Oricare dintre aceste două variante va genera o situaţie în care autorul textului propus se va dizolva de la sine, pentru că aici se scrie poezie.

Vedeţi, domnule Gorun, Alma, Virgil şi Silvia au spus

Vedeţi, domnule Gorun, Alma, Virgil şi Silvia au spus cam tot ce voiam eu să spun, însă dacă o spuneam eu, nu eram credibil, dat fiind faptul că eu sunt "diletant", viavi de spirit, în poezie. Şi n-am spus-o. Am preferat să intru în dialog, civilizat, pe altă cale. În genere, textele d-voastră filosofice sunt destul de ok. Atunci când nu doriţi cu tot seninul să fiţi genial, iar cititorul, neapărat un veleitar incult şi incapabil, atunci când nu încercaţi să fiţi singurul din lume care a citit, atunci când nu faceţi dezacorduri şi nu puneti virgulă între S. şi P., scrieţi eseu destul de ok. Apropo, aţi driblat foarte frumos problema gramaticii. În fond, ce mai contează că-i logica internă a limbii, iar prin limba ne spunem gândurile?! La poezie însă sunteţi dezastru. Amestecaţi misticul, metafizicul, metafora şi stropul de lirism într-un zen pomo prin care nici d-voastră nu ştiţi ce vreţi. (De accea, la început, am spus că filosofia este pentru proză, nu pentru poezie, dar se pare că, de data asta. eu am fost cel mult prea subtil). Şi din acest punct de vedere, al felului în care scrieţi poezie, aserţiunile d-voastră privind fenomenul liric sunt nule. De la teorie, la practică e distanţă ca de la critic, la poet. Iar criticii, spunea cineva, sunt poeţi rataţi. Mi-s vide părerile cititorilor de genul d-voastră, cititori care vorbesc atăt de pedant de poezie, dar nu au scris în viaţa lor ceva credibil. Şi le preţuiesc pe cele care vin de la cineva, nu neapărat şcolit, dar care scrie verosimil.

Revenind mai pe text, s-a observat bine. V-aţi lăsat poartă de incendiu cu preambulul, v-aţi înfăşurat în subiectivism şi, între două teorii care ating mult prea de departe poezia, aţi pornit la verdicte personale şi la nominalizări. Păi aşa se face, domnule profesor? Nu e cumva meschin? Eseul, prin definiţie, nu are pretenţii exhaustive, nu argumentative.

Înainte de-a mă întreba ce înţeleg eu prin "abordare analitică", aţi făcut o scurtă demonstraţie teatrală de cultură, v-aţi marcat teritoriul, vrând probabil să mă ameţiţi. Aţi văzut cam cât de net v-am răspuns eu? Cu direcţii clare, aproape cu programă, analitic, spunând din start că discuţia e lungă si anevoioasă, nu incercând să surprind metafizic, în trei rânduri, esenţa universului; nu vorbind despre analitică din unghi metafizico-mistic, ca d-voastră. Asta ar trebui să spună multe despre felul în care ne apropiem, unul si altul, de problema propusă. Aveţi, aşadar, dreptate - orice dialog e imposibil dacă se porneşte de la premise diferite, doar că prin "premisă", eu înţeleg, acum, lumi diferite.

raluca, știu că este posibil ca, în virtutea

raluca, știu că este posibil ca, în virtutea obișnuinței tale, să te lansezi în acuzații conspiraționiste și speculative și să mă acuzi că de fapt intervin pentru că m-ar deranja textul, sau pentru a lua apărarea unuia sau altuia. cu siguranță că ai dreptul să crezi ce vrei. nu asta este problema mea. ceea ce reprezintă problema mea în această situație este faptul că intervii încă odată și sub acest text într-un mod pe care noi încercăm să îl descurajăm pe hermeneia.com. deci, ca să scurtez povestea, te avertizez că la următoarea ocazie cînd vei folosi comentariile pentru comunicări cu altă persoană decît autorul textului, sau discutînd altceva decît textul, sau comentînd persoane, comentatori, etc, și nu textul, vei avea contul pe hermeneia.com suspendat pentru o perioadă îndelungată. sper ca această perspectivă să nu prezinte nici un echivoc pentru înțelegerea ta.

Aziza, Treaba aia cu „oricand ma poti trimite la colt”

Aziza,

Treaba aia cu „oricand ma poti trimite la colt” îmi plăcu! Pt. că îmi aduse aminte de un film de demult. Cu indieni (din America). În care fiecare din trib era şef peste ceva. Rămăsese un singur ins la sfârşit. Şi cum nu mai era rost de nici o «şefie» mai acătării, i-s-a acordat titlul de „Şef peste Colţul Mic” (adică scuzaţi, pardon, mersi – peste privată de-i zice azi, lucrurile au evoluat, wash room). Şi cum nu am şi n-am avut pe aici nici o şefie, nici măcar a Colţului Mic, nu văd cu aş putea să te pun la vreun colţ.

Adrian,

Încântat, domnul meu. Te aştept şi altă dată să mai discutăm. Chiar şi pe internet. Şi chiar despre gramatică. (« Orice semn, ori sistem de semne, este ori poate deveni simbol». Cine o fi scris asta?). Cineva îl opreşte pe altcineva: Nu vă supăraţi, aştept pe cineva să-mi spună dacă asta-i strada Frumoasă. Nu mă supăr, aşteptaţi…Cred că aştept degeaba.

Alma, Virgil şi Silvia (dar, mai ales, Virgil),

Ajunge! Ci că la un interviu – de-i zice acu’ «casting» - pentru un rol de june prim într-un film,
apare un pricăjit. Ascultă dom’le, ai 1,80 cel puţin? Nu. Ai perimetrul toracelui de…? Nu. Alergi suta de metri în…? Nu…Şi atunci de ce-ai venit? Să vă spun că nu treb’e să contaţi pe mine. Mutaţi, vă rog, castingul din pagina asta. Că textul meu amărât a făcut destul rating. Punct. Şi nu de la capăt.