NOEMA Call for papers.

imaginea utilizatorului Sixtus

NOEMA este o publicaţie anuală, tipărită, de 500 – 600 pagini, care apare sub egida CRIFST (Comitetul Român de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei şi Tehnicii) de pe lângă Academia Română.

Mizându-se şi pe necesitatea ca tinerii înscrişi la diverse forme de învăţământ postuniversitar (îndeosebi masterat şi doctorat), dar nu numai, să-şi găsească o oportunitate de a publica lucrările într-un periodic de prestigiu, NOEMA a introdus o secţiune, intitulată "Altă generaţie". În cadrul acesteia au apărut, în decursul timpului, o serie de tineri în curs de afirmare: Ştefan Bolea, Daniel Sur, Lucian Mareş – texte preluate din revista on-line „EgoPhobia” ; Gabriel Troc care, ulterior, a publicat o carte la Polirom cu acelaşi titlu ca şi cel al textului din NOEMA („Antropologia postmodernă”); Maria Mihaela Sârbu, articolul autoarei fiind o expunere succintă a lucrării sale de disertaţie (masterat) „Despre Adevăr, Alternativă şi Interpretare – cu plecare de la mitul turnului Babel şi aplicaţie la Postmodernism, New Age şi Text”; în NOEMA, vol. IX, 2010 au fost promovaţi: Dorin Cozan, Vlad-Ionuţ Tătaru şi Ilinca Mihaela Dobrescu cu lucrări care se regăsesc la www.noema.crifst.ro ca, de altfel şi ale celorlalţi autori citaţi.

În prezent este în lucru NOEMA, vol. X, 2011.

Termenul de primire a materialelor: 15 noiembrie 2011.

Fiecare text trebuie însoţit de o scurta prezentare a autorului (vârsta, studii, titlurile câtorva lucrări publicate considerate semnificative – dacă e cazul). Materialul trimis va urma procedura standard de redactare şi avizare expusa la www.noema.crifst.ro, opţiunea "Instrucţiuni".

Vă aşteptăm,

Gorun Manolescu
Redactor şef

Cogito: