transfigurare hermeneia.com - partea a IV a

imaginea utilizatorului Virgil

funcționarea noua Hermeneia

Deci, despre funcționarea Hermeneia, în varianta cea nouă.

Din punctul de vedere al membrilor, pe Hermeneia.com va exista o singură categorie de membri: Autor Hermeneia. Este posibil ca, pe parcurs, datorită calității participării lor, unii membri să primească privilegii suplimentare, dar în principiu fiecare membru va avea aceleași oportunități în ce privește introducerea și publicarea de texte literare pe Hermeneia.com, cît și comentarea lor.

În același timp, buna funcționare și organizarea a site-ului și comunității Hermeneia va fi asigurată de un Consiliu editorial format din editori, redactor șef și directorul site-ului. Rolul acesta nu le va oferi oportunități sau privilegii suplimentare în ce privește publicarea și promovarea propriilor texte pe site, ci doar le va oferi instrumentele necesare responsabilităților ce le revin. Drepturile și obligațiile membrilor Hermeneia vor fi stipulate în noul Regulament Hermeneia.

Pe Hermeneia.com, orice text, indiferent de tipul lui, va putea exista sub două forme: Publicat sau Ciornă (Retras din publicare). Textele în ipostază de Ciornă (Retras din publicare) sînt invizibile pentru orice persoană care accesează site-ul (inclusiv sub formă de titlu, rezumat sau orice alt fel de referință), cu excepția funcțională a membrilor Consiliului editorial. Dar, în fapt, sub formă de Ciornă (Retras din publicare), un text nu mai este vizibil pe Hermeneia.com.

Pe Hermeneia autorii Hermeneia vor putea publica:

- texte de natură literară, organizate în patru categorii:

- poezie,
- proză,
- teatru,
- revistă.

Publicarea acestui tip de texte va fi posibilă fără aprobare pentru orice membru Hermeneia.
Fiecare Autor Hermeneia va putea salva și publica un singur text literar pe zi (într-un interval de 24 de ore).
Aceste texte vor apare pentru prima dată într-o pagină special destinată pentru aceasta, pe Hermeneia.com, numită „Moara zilei”. Totodată ele vor fi prezente, sub forma unei liste de titluri, în pagina de profil a autorului.
Aceste texte, pe lîngă referința tipului de text literar (poezie, proză, teatru sau revistă), vor mai putea conține două tag-uri (cuvinte cheie). Atît categoria de text literar cît și cuvintele cheie vor fi indexate.
Aspectele formale și de conținut ale acestor texte vor trebui să se conforme stipulațiilor noului Regulament Hermeneia. Aceste stipulații vor acoperi două sfere: cea (propriu-zis) Regulamentară și cea Tehnică. Exemple de probleme de natură Regulamentară pot fi: limbajul pornografic, profanator, rasist, asmuțire la ură sau violență, conținut publicitar, prozelitism, violență religioasă, plagiat în parte sau integral, atac la persoană, calomnie, etc. Exemple de probleme de natură Tehnică pot fi: neîncadrarea textului la categoria corectă, erori de natură gramaticală, diacritice, punctuație (cu excepția cînd nefolosirea virgulei și punctului este uniformă în textele autorului), erori de așezare în pagină, tipografice, etc.
Pentru auto-corectarea acestor deficiențe, textele literare vor putea fi editate timp de 7 (șapte) zile, începînd cu data la care au fost salvate pentru prima dată. În momentul expirării celor 7 (șapte) zile butonul „Editează” nu va mai fi disponibil pentru un text, indiferent dacă textul respectiv este publicat sau retras din publicare la momentul expirării.
Tot pentru încurajarea corectării acestor deficiențe, fiecare text literar va avea, vizibile și acționabile, pentru orice cititor, două butoane: „Atenție Regulament!” și „Atenție Tehnic!”. Orice Autor Hermeneia care citește un text, și identifică erori de natură Regulamentară sau Tehnică, poate acționa butonul corespunzător pentru orice text literar. În același timp este recomandabil ca persoana care folosește butonul să introducă și un scurt comentariu în care să arate eroarea pe care o semnalează. Odată ce acest buton a fost apăsat se vor întîmpla două lucruri: autorul textului va primi un email în care va fi anunțat cu privire la acest lucru, în al doilea rînd, deși textul va continua să apară în pagina „Moara zilei”, titlul lui va apare și într-una din rubricile speciale numite „Texte Atenție Regulament!” sau „Texte Atenție Tehnic!”.
Odată textul ajuns într-una din rubricile „Texte Atenție …!”, el poate fi scos din publicare și corectat de către autorul lui. Apoi poate fi din nou publicat. Totodată autorul va putea dezactiva butonul „Atenție…!”
Sau, este posibil ca, la sesizarea atenționării, un editor să scoată textul din publicare. După care, autorul lui să purceadă la corectarea textului, re-publicarea textului și dezactivarea butonului „Atenție…!”
Se poate observa că dezactivarea butonului „Atenție Regulament!” sau „Atenție Tehnic!” este dreptul și responsabilitatea autorului textului respectiv. Autorul textului poate, în felul acesta, foarte bine să ignore atenționarea și să dezactiveze butonul fără să corecteze textul, sau să îl corecteze parțial sau incorect. Implicația va fi ca, în acest caz, butonul să fie activat din nou de către un alt cititor care observă problemele textului. Tot acest proces se desfășoară însă împotriva timpului celor 7 (șapte) zile de grație. Dacă textul mai conține erori de tip Regulamentar sau Tehnic, necorectate, după 7 zile de la prima lui apariție, și un editor îl scoate din publicare, textul nu va mai putea fi editat de către autorul lui, deci nu va mai putea fi corectat, și nu va mai putea fi re-pus în publicare. Astfel, textul va rămîne invizibil pentru totdeauna. Singura șansă, pentru conținutul unui text într-o astfel de situație, este re-postarea lui sub forma unui text nou. Dar și acest text literar, ca oricare altul, va fi supus acelorași exigențe editoriale și va trebui să fie corect atît Regulamentar cît și Tehnic, cel tîrziu la 7 (șapte) zile de la apariția lui. Dacă se va observa recidivă sau rea voință în ce privește respectarea Regulamentului din aceste puncte de vedere, și se vor publica în mod repetat texte cu greșeli și manifestări de neglijență, se va putea ajunge și la măsuri disciplinare față de autorii respectivi. Sub nicio formă nu se va permite vizibilitatea pe Hermeneia.com a textelor care încalcă aceste condiții.
În același timp, nici abuzul folosirii acestor butoane nu va fi permis. Folosirea lor va fi înregistrată iar numele persoanei care îl folosește va apare odată cu folosirea lui. De asemenea activarea acestor butoane este de preferat să fie însoțită de un scurt comentariu explicativ.
Membrii Consiliului Hermeneia, Editorii vor mai avea la dispoziție pentru fiecare text și butonul „Text Inacceptabil!” Folosirea acestui buton este rezervată numai pentru scoaterea definitivă din publicare a acelor texte care încalcă în mod grav și flagrant Regulamentul Hermeneia, a căror continuă vizibilitate pe Hermeneia dăunează semnificativ imaginii Hermeneia, și/sau în cazul în care autorul textului nu intenționează corectarea problemei. Folosirea lui este la discreția editorului Hermeneia.
Niciunul din aceste butoane nu este intenționat pentru, și nu poate fi folosit din cauza, sau cu privire la, calitatea literar artistică a textului respectiv. Folosirea lor în acest fel va fi sancționată disciplinar.
În același timp pe Hermeneia se vor putea publica și următoarele alte tipuri de texte:

- note personale (ale autorilor), cu categoria note personale.

Acestea vor putea fi postate de orice autor Hermeneia dar publicarea lor va trebui aprobată de un editor Hermeneia.
Fiecare Autor Hermeneia va putea salva și publica o singură notă personală pe zi (într-un interval de 24 de ore).
Aceste texte vor apare într-o pagină special destinată pentru aceasta, pe Hermeneia.com, numită „Note personale”. Totodată ele vor fi prezente, sub formă de titluri, în pagina de profil a autorului.
Aceste texte, pe lîngă referința la note personale, vor mai putea conține două tag-uri (cuvinte cheie). Atît categoria de note personale cît și cuvintele cheie vor fi indexate.

- anunțuri literare, cu categorii precum:

- anunț literar
- lansare de carte
- apariții reviste
- anunțuri concursuri literare
- debut literar
- premii literare
- evenimente literare
- tehnică literară

Nu vor intra aici recenzii, critică literară, dialoguri, interviuri, jurnale literare, etc (toate acestea vor intra la categoria text literar "Revista"). Deci aici vor intra doar anunțuri si publicitate literară.
Aceste texte vor putea fi postate de orice autor Hermeneia dar publicarea lor va trebui aprobată de un editor Hermeneia. Ele vor exista in pagina de profil a autorului, dar vor fi publicate și într-o pagină special numită "Anunțuri Literare".
Fiecare Autor Hermeneia va putea salva și publica un singur anunț literar pe zi (într-un interval de 24 de ore).
Aceste texte, pe lîngă referința la categoria anunțului literar, vor mai putea conține două tag-uri (cuvinte cheie). Atît categoria specifică a anunțului literar cît și cuvintele cheie vor fi indexate.

- anunțuri publicitare, cu categoria publicitate

Aceste texte vor putea fi postate de orice autor Hermeneia dar publicarea lor va trebui aprobată de un editor Hermeneia. Editorii, redactorul șef și directorul Hermeneia vor avea latitudinea să hotărască asupra lor (daca sînt acceptabile din perspectiva Hermeneia) și să decidă dacă este nevoie de un anumit gen de reciprocitate sau un anumit cost, etc. În general, aspectele legate de publicarea de material publicitar pe Hermeneia, vor trebui rezolvate contactînd direct conducerea Hermeneia la adresa de email a oficiului Hermeneia.
Aceste texte vor exista in pagina de profil a autorului lor, dar vor fi publicate și într-o pagină special numită "Anunțuri Publicitare" (sau unde va decide conducerea Hermeneia).
În principiu un Autor Hermeneia nu va putea publica decît un singur anunț publicitar pe Hermeneia. Aceste anunțuri, ca de altfel orice alt text pe Hermeneia, nu vor putea fi publicate decît de membrii Hermeneia.
Aceste texte, pe lîngă referința la categoria publicitate, vor mai putea conține două tag-uri (cuvinte cheie). Atît categoria specifică a anunțului publicitar cît și cuvintele cheie vor fi indexate.

Din punctul de vedere al aspectelor Regulamentar și Tehnic, toate textele de tipul note personale, anunțuri literare și anunțuri publicitare, vor fi supuse acelorași rigori ca și textele literare. Inclusiv butoanele „Atenție Regulament!”, „Atenție Tehnic!”, „Text Inacceptabil!”, precum și regula celor 7 (zile).

Vor mai exista pe Hermeneia.com și texte de tip Editoriale, Concursuri Hermeneia și Info Hermeneia.

Textele Editoriale vor putea fi scrise numai de către membrii Consiliului Hermeneia. Apariția lor va trebui eventual aprobată de directorul sau/și redactorul șef al Hermeneia. Vor putea exista și situații cînd acest privilegiu se putea oferi și unor autori Hermeneia care nu fac parte din Consiliu. Dar acestea vor fi excepții.

Textele sub egida Concursuri Hermeneia reprezintă o categorie specială. Dinamica, apariția și publicarea textelor din această categorie este sezonală și va fi guvernată de regulamentul concursului în contextul căruia vor apare.

Textele Info Hermeneia vor fi texte (sau pagini, etc) cu regim special, în care directorul Hermeneia sau membrii Consiliului vor posta texte informative legate de aspectele administrative sau tehnice ale site-ului. Și aici pot exista modificări ulterioare.

Daca va fi nevoie de existența altor categorii de texte speciale, ele vor fi discutate și adăugate ulterior.

Despre Cuvinte cheie (TAG-uri).
Ați observat introducerea acestei funcționalități.
Conceptul de TAG este destul de intraductibil în lb. română. În esență, un TAG este atît o etichetă cît și un criteriu de clasificare. Iar TAG-ul se poate referi la orice lucru considerat specific într-un text. Fie că este vorba de forma textului sau de conținutul lui. Pentru o folosire mai românească a conceptului am introdus expresia „cuvinte cheie” dar rolul lor complet este cel de tag-uri.
Ați observat că nu am mai introdus sub-categorii pentru textele literare. Am descoperit că această "super-taxonomizare" riscă să creeze confuzie, frustrare și este dezavantajoasă, mai ales cînd este nevoie de o conversie dintr-o sub-categorie în alta . De acum încolo, un autor, cînd vrea să posteze un text literar, va alege ce fel de text vrea să posteze - și are 4 opțiuni: Poezie, Proză, Teatru, Revistă. Apoi, va putea la liberă alegere să pună 2 (două) TAG-uri (cuvinte cheie) pe care le decide el. Vor putea fi: nici un cuvînt, un cuvînt, sau două cuvinte. Aceste cuvinte vor trebui să fie despărțite prin virgulă. Fiecare cuvînt va putea avea între 2 și 20 de caractere. De exemplu: să spunem că introduc o Poezie. La rubrica TAG-urilor(Cuvinte cheie) pot (1) să nu pun nimic, (2) să pun TAG-ul(Cuvinte cheie) "dragoste" sau (3) să pun TAG-urile(Cuvinte cheie) "dragoste" și "sonet" cu virgulă și spațiu între ele.

Interacțiunea de natură literară pe Hermeneia.
Orice text literar publicat pe Hermeneia va putea fi citit și comentat de orice Autor Hermeneia de ori de cîte ori dorește acesta. Nimeni nu are dreptul să împiedice sau să descurajeze aceasta.
Orice text literar publicat pe Hermeneia va putea fi votat, o singură dată, cu plus(+) sau minus(-) de fiecare Autor Hermeneia cu excepția autorului textului. Astfel că votul lui se va înregistra ca +1 sau -1, iar numele celui ce votează va fi înscris sub text în dreptul voturilor pozitive sau negative. Posibilitatea votării există sub orice text literar, pentru orice membru Hermeneia, indiferent dacă el/ea a comentat sau nu sub acel text. Odată votul acordat, posibilitatea votării dispare pentru acel membru Hermeneia. Dacă același membru Hermeneia introduce sub acel text un comentariu, după ce a votat , posibilitatea votării apare din nou pentru acel membru Hermeneia, și el poate, dacă vrea, să mai acorde un vot (fie el pozitiv sau negativ). Nimeni nu este obligat să acorde al doilea vot dar aceasta este un privilegiu cîștigat datorită introducerii comentariului după primul vot. Comentariul „după primul vot” nu este necesar să fie introdus în aceeași sesiune de logare. Dar posibilitatea celui de-al doilea vot nu apare decît cînd același membru Hermeneia introduce comentariul, cronologic după ce a acordat un vot. Odată ce a votat pentru a doua oară, posibilitatea votării dispare definitiv pentru acel membru Hermeneia, sub acel text. Cu alte cuvinte, oricine poate vota o dată, iar dacă introduce un comentariu după ce a votat, mai poate vota încă o dată, sub acel text.

Odată ce suma valorii voturilor oferite unui text atinge un anumit număr, specific pentru acea categorie de text, acel text intră în grupul textelor „În atenția editorilor Hermeneia”. Aceste numere specifice le-am stabilit deocamdată ca fiind următoarele:
- Poezie - (5)
- Proza - (3)
- Teatru - (1)
- Revista - (3)

În funcție de dinamica site-ului, și de alți parametri legați de bunul mers al Hermeneia, aceste numere vor putea fi ajustate corespunzător.

Rolul „ecluzei” „În atenția editorilor Hermeneia” este multiplu. În primul rînd există riscul ca acordarea de voturi să devină, în anumite situații, un troc. În alte situații poate deveni un instrument de răzbunare. Toți sîntem convinși că orice apreciere este în ultimă instanță un exercițiu de subiectivism. Dar nu vrem ca acest subiectivism să alunece în cinism, lipsă de etică sau superficialitate. Este posibil în unele cazuri ca al doilea vot să fie acordat de formă, și fără un comentariu care să îl justifice. Există tot felul de alte posibilități. Conducerea Hermeneia dorește competiția și descoperirea textelor valoroase. În esență, grupul textelor „În atenția editorilor Hermeneia” este o colecție de texte din care editorii vor alege textele ce vor fi publicate pe paginile principale ale respectivelor categorii de text literar, și inclusiv pe prima pagină. Tot de aici se vor recruta textele recomandate de Consiliul Hermeneia. Este de dorit și posibil ca toate textele din grupul „În atenția editorilor Hermeneia” să ajungă pe primele pagini ale site-ului. Dar editorii au responsabilitatea de a veghea ca acele texte care au primit voturi nejustificate, voturi de troc sau mai mult de formă, și nu justifică suma voturilor lor printr-o calitate distinctă, să nu fie neapărat recompensate. În esență, grupul textelor „În atenția editorilor Hermeneia” și funcționalitatea lui sînt menite să protejeze Hermeneia de texte care nu sînt neapărat de cea mai bună calitate.
Un text ce a intrat în grupul textelor "În atenția editorilor Hermeneia" nu va mai putea ieși de acolo chiar dacă va fi votat negativ de cineva și va avea totalul voturilor ulterior modificat. Odată ce ai ajuns (ca text) "În atenția editorilor Hermeneia" nu vei mai putea pierde această poziție. Singura excepție este situația nefericită în care s-ar descoperi în text o abatere regulamentară care ar duce la scoaterea lui din publicare. Dar în mod normal acest lucru este foarte puțin probabil pentru un text care a avut atîta vizibilitate și a adunat atîtea voturi.
Un text literar va putea fi comentat și votat oricînd atîta timp cît este publicat și vizibil pe site. Deci, implicit, un text poate oricînd ajunge „În atenția editorilor Hermeneia” dacă acumulează suma necesară a voturilor.

În fiecare text va mai exista și un buton aparte, vizibil și funcțional numai pentru autorul textului respectiv, care se va intitula „Doresc opinii despre acest text.” Acest buton va avea următoarea funcționalitate: el va putea fi activat o singură dată pe întregul parcurs al existenței unui text indiferent de locul sau etapa în care se află textul. Evident, apăsarea acestui buton nu are nicio implicație (dar se consumă) în cazul în care textul este ne-publicat (sau, cu alte cuvinte, „retras” din publicare). Deci nu are nici un rost să irosești acest buton dacă textul nu este public pe Hermeneia. Odată apăsat acest buton, titlul textului lui va apare într-o rubrică specială pe site (probabil întitulată ceva de genul „Autorii acestor texte doresc să afle părerea voastră despre ele”, etc). Titlul și link-ul textului va fi vizibil acolo pentru trei zile, după care acest privilegiu va înceta pentru acel text, iar butonul nu va mai putea fi activat sub acel text. Dacă vom vedea că este nevoie, vom putea ajusta funcționarea acestui buton și procesul asociat. Scopul acestui buton este, așa cum probabil se poate deja înțelege, oferirea unei posibilități de auto-promovare a textelor literare personale ale unui autor. Evident, dacă un text este slab, oricîtă autopromovare ai folosi, nu va ajuta la mare lucru. Dar vrem să oferim această facilitate pentru toți autorii Hermeneia, pentru a o folosi atunci cînd cred că unul din textele publicate de ei este ignorat în mod nejustificat. Folosirea acestui buton va exista pentru fiecare text publicat pe Hermeneia.

Pe Hermeneia va mai există și o pagină numită "Texte nu foarte bune dar care ar mai putea fi lucrate". Aici editorii vor putea trimite acele texte despre care consideră că, deși nu au reușit un număr prea mare de voturi, totuși sînt texte care, îmbunătățite, lucrate mai bine, pot avea un mai mare succes.

În mare, acesta este noul mod de funcționare al comunității și site-ului Hermeneia.com. Această funcționare va fi implementată în următoarele săptămîni dar nu avem încă o dată fixă. Această dată vă va fi anunțată atunci cînd schimbarea va deveni iminentă.

O întrebare care se ridică este, ce se va întîmpla cu textele care există pe Hermeneia la ora actuală? Există la ora actuală peste 12000 (douăsprezece mii) de texte publicate pe Hermeneia. Din acestea peste 9200 sînt poezii. Este un tezaur imens. Între ele există texte foarte valoroase. Aceste texte vor continua să fie vizibile în noua Hermeneia dar într-o altă structură, „înghețată”. Adică nu vor mai putea fi editate, comentate sau împenițate. Singurul lucru este că vor continua să poată fi citite sub numele autorilor lor. Deci va exista o distincție între textele de pînă, și textele de după migrația spre noua Hermeneia.

Și acum, despre cum intenționez să migrăm membrii Hermeneia, din structura categoriilor de pînă acum, către noua structură din noua Hermeneia.
În primul rînd, foarte curînd vom îngheța acceptarea de înscrieri de noi membri pe Hermeneia. Înscrierea va reîncepe după migrare.

În ce privește migrarea membrilor actuali de pe Hermeneia, Consiliul Hermeneia a hotărît următoarele:
- toți actualii autori Hermeneia vor fi transferați direct la Autor Hermeneia
- toți actualii colaboratori Hermeneia vor fi transferați la Autor Hermeneia
- toți actualii novici Hermeneia vor primi un email la care vor trebui să răspundă și să confirme dacă vor să fie transferați pe noul site. Numai cei ce vor răspunde pozitiv în timp de maxim două săptămîni vor fi acceptați să devină Autor Hermeneia.
- toți actualii membrii nou-venit Hermeneia vor primi un email la care vor trebui să răspundă și să confirme dacă vor să fie transferați pe noul site. Numai cei ce vor răspunde pozitiv în timp de maxim două săptămîni vor fi acceptați să devină Autor Hermeneia.
- toți actualii membrii corespondent Hermeneia care au fost autori sau colaboratori vor fi automat transferați ca Autor Hermeneia.
- toți actualii membrii corespondent Hermeneia care au fost novice sau nou venit vor primi un email la care vor trebui să răspundă și să confirme dacă vor să fie transferați pe noul site. Numai cei ce vor răspunde pozitiv în timp de maxim două săptămîni vor fi acceptați să devină Autor Hermeneia.
- aproximativ toți membrii care au avut contul blocat din motive disciplinare vor primi un email la care vor trebui să răspundă și să confirme dacă vor să fie transferați pe noul site. Numai cei ce vor răspunde pozitiv în timp de maxim două săptămîni vor fi acceptați să devină Autor Hermeneia.

Este foarte important ca adresa de email cu care sînteți înscriși pe Hermeneia să fie validă, funcțională iar mesajele din partea oficiului Hermeneia să nu fie respinse de vreun filtru de spam, pentru a putea primi mesajele noastre. Conducerea Hermeneia nu este responsabilă pentru neplăcerile sau implicațiile faptului că un membru Hermeneia are înscrisă o adresă incorectă sau nefuncțională.

Totodată intenționez să șterg toate conturile celor ce s-au înscris de mai mult de 4 luni pe Hermeneia și nu s-au logat pe site niciodată.

Este posibil să mai aducem ajustări și îmbunătățiri acestui proiect dar în mare sîntem dedicați implementării lui cît mai curînd și cît mai fidel.

Ca întotdeauna, sînt binevenite orice întrebări, observații, critici, aprecieri, aplauze și huiduieli. N-am fi ajuns aici fără voi, membrii Hermeneia (sau „hermeneuți”, cum vă numea cineva) și, cu siguranță, nu vom putea merge înainte decît împreună.
Vă mulțumesc!

Comentarii

- felicitări... -

...pentru dorinţă, încăpăţânare, efort şi pentru pânzele unui nou drum.

regulament

Exista posibilitatea ca la inscriere pe site regulamentul sa nu fie citit sau sa fie citit superficial, cu atat mai mult daca este de intindere; ma gandeam daca e o idee buna si aplicabila ca inainte de a-si da acordul si de a primi acceptul, cel care doreste inscrierea sa raspunda la o intrebare al carei raspuns sa fie cuprins in continutul regulamentului.

deci, nu stiu ce sa spun,

deci, nu stiu ce sa spun, elena. toata problema asta cu "reading the fine print", chiar daca in contextul acesta nu este menit sa fie doar un "fine print", este destul de... problematica. pe de-o parte nu sint convins nici ca o astfel de metoda ar asigura mare lucru, asta ca sa nu mai vorbim ca procesul realizarii unui asa "quiz" cere timp si resurse. la urma urmei am putea foarte bine sa re-introducem o etapa de aprobare in ciclul inscrierii dar si asta ar ingreuia procesul si cineva ar trebui sa primesca email-uri si sa verifice seriozitate, chestie care la urma urmei e la fel de precisa ca si timpul probabil. de aceea, principiul meu cred ca va ramine cum ca fiecare este considerat om serios si bine intentionat pina cind ne demonstreaza ca de fapt nu e. eu sint gata sa "iert" pe oricine spune "sorry, n-am stiut, imi pare rau, am sa fiu mai atent data viitoare" decit sa consider pe fiecare un potential calcator de regulament. e posibil sa fiu putin prea idealist. alternativa legalismului excesiv, insa, mi se pare nenaturala. nu ca ce ai propus tu ar fi fost legalism, dar incerc sa echilibrez "costuri" cu "beneficii".

ok

multumesc de raspuns, ma gandeam eu ca ar complica lucrurile; deci un regulament bine citit, va scuti de multe complicatii:)