das Marienleben

imaginea utilizatorului queen margot


Afișul este un koncept Altaiyr. Mulțumesc, Vlad Turburea!

Jurnal de interpret:

De multe ori am avut sentimentul că atonalismul a fost expresia unui suflet bulversat. Observând cu finețe aspecte ale interiorului (uman) în epocă, dezechilibrul e predominant în căutarea culorii de dincolo de culoare (Picassso, Soutine, Modigliani ), în căutarea zilei de dincolo de zi, într-o prelungire până la extrem, din curiozitate sau chiar din necesitatea din care valorile își rup carnea și timpul să lase o urmă în istorie, dincolo de interesul mărunt, egoist.
Uneori această muzică, această artă se înfățișează înaintea ochilor noștri nudă, dezgolindu-și omenescul izgonit din paradisul armonic, smuls din matca acelui cosmos al începuturilor. La Geneză, primele constelații au avut osatură modală, apoi printr-o suprapunere succesivă de izvoare și pleură de sunet, s-au format recifurile armonice, armonicul avându-și pilonii înfipți în apele de pe pământ și în cele mai din adâncuri magme, unind cerurile cu pământul în toate cele trei registre- acut, mediu și grav.
E o muzică a timpurilor grele, a războaielor, a ființelor grotești, a frescelor sumbre, a ramelor goale, a dicteelor mecanice, cu toate că e mai aproape de formulele matematice ca oricând... e posibil ca intelectul, cerebralul să joace o festă afectului sau se naște un nou tip de sensibilitate? Se petrece sub ochii noștri o migrare a cursului firesc al sensibilității muzicale?
Putem considera atonalismul o transhumanță atipică a sunetului, căci jerbele de armonice sunt aruncate în aer însă nu putem să trecem cu vederea îndemânarea artificerului. Efectul de șoc, de groază, de angoasă înlocuiește patriarhalul modalism al conștiinței populare ori țesătura filigranată, brocardul căutărilor armonice.

Uneori cred că nici soarele cromatic cu 12 sunete nu e perfect și nu e ultimul. Într-o zi se va zămisli o altă conștiință sonoră, o nouă mutație chiar dacă ea va îmbrăca fie aspectul unei întoarceri (aparente)la matcă, fie va explora galaxii nedescoperite astăzi. Întoarcerea la matricea originară nu mai e posibilă pentru că însăși spațiul-mamă, uterul sonor se metamorfozează perpetuu, având atributele unui organism viu.

E foarte important climatul psihic al audiției unei muzici atonale... pentru ciobanul mioritic, tânjind după mugurul de fluier modal ori după simfoniile pastorale ale sinuosului deal-vale, întâlnirea cu atonalismul, pătrunderea lui are efectul unui viol auditiv. După starea de șoc urmează panica.

Vremurile de pace nu pot surprinde nebunia vremii de război... acea caracatiță roșie, crescândă, sugrumând firul apei, torsul vieții, curgerea sunetului. E nevoie poate de o inducere a stării de angoasă, a unei stări anormale, a simulării unui cutremur interior și, în mijlocul acelei stări în care sufletul își are catapeteasma ruptă, vin danaidele și faunii, ologii atonali, toți vameșii văzduhului sonor, dizlocându-l, e o muzică morse cu liniile întrerupte de s.o.s.-uri.
Atonalismul a prins rădăcini în conștiința unor popoare care au cunoscut măcelul, ura, care au împărțit umanul în categorii umane cu drept și fără drept de supraviețuire, împingând cu discernământ aproape diabolic balanța până aproape de răsturnare. O lumină de neon, nu de flacără, apoi o lumină economică, aproape virtuală. Geamurile au fost acoperite cu vitralii lumești, bisericile pângărite, un eden devastat... avarii și gepizii istoriei contemporane lăsând carnea sângerie a bisericii pradă corbilor și, nu a mai durat mult până când hienele și-au pregătit un festin pe muzică onctuoasă, de fanfară.
Dacă in musica există un echilibru la nivel timbral, în muzica postmodernistă asistăm la o dihotomie, o pulverizare a buildingului sonor. Particulele împrăștiate ale tonalității le mai regăsim grupate ici colo în mici ostroave a căror verdeață regenerează mașina forfecândă a dodecafoniei, acest sistem egalizator supranumit și socialismul muzical.
O artă experimentală dar nu lipsită de expresie, în care aspectele urâte sunt evidențiate, basoreliefate prin augmentarea valențelor stridente ale instrumentelor, prin nuanțe extreme corelând contrariile, reușind detonarea până și a acelui coincidentia opositorum (atragerea contrariilor).
Am putea spune că cele 12 sunete ale gamei cromatice au fost ucenicii, apostolii noului veac, însă odată abrogat principiul tonal, dispare și nucleul, centrul spre care să migreze sunetele, scările muzicale prin însăși legea irepetabilității declanșează alarma spre polul negativ, Evdochimov nu întâmplător reprezentând iadul ,, ca o cușcă făcută din oglinzi, unde nu poți vedea decât propria față, multiplicată la infinit, unde nicio altă privire să nu se încrucișeze cu a ta. A nu te vedea decât pe tine însuți ajunge să te sature până la dezgust ontologic.’’
Iată că, tocmai această irepetabilitate a sunetelor componente până când nu se epuizează gama cromatică, șirul muzical, singularizează, înstrăinează, desființează relațiile dintre ele de unde și senzația de răceală, de anormalitate în receptarea unei astfel de muzici. Sufletul are nevoie de fagurele lui de lumină, hrănindu-se dincolo de simbol, cu căldură.
Tot Evdochimov relevă faptul că ,, în greacă, termenii și au aceeași rădăcină, ceea ce le mărește forța de a exprima realitățile contrare. Diavolul e cel ce învrăjbește, cel ce seară, taie orice comuniune și reduce ființa la singurătatea ultimă. Dimpotrivă, simbolul leagă, face o punte, restabilește comuniunea.’’
Nu mi-am propus să desființez această metodă de compoziție ci, poate să o înțeleg și, înțelegând-o, să o asimilez. Rădăcinile ei se pierd în negura timpului, orice disonanță fiind o protocelulă a timpului modern, prefigurând clipa în care disonanțele vor avea pâinea și cuțitul sunetului în mână, împărțind într-un mod mecanic, robotic, dispunerea lor.
Nici oamenii nu sunt egali, și prin extrapolare, nici sunetele, ne-o spun pilda talanților și ierarhia dumnezeiască. Tonalul și modalul sunt o îndumnezeire a firii iar atonalul e un paradis în destrămare, e muzica acelui Eus nu a Deus-ului din configurațiile consonante.
Nu facem o pledoarie a tonalului considerat azi oarecum depășit ci, precum un organism sănătos îmbină în timpul respirației cele trei tipuri (clavicular, abdominal și costo-diafragmatic, fără a a sacrifica un segment în favoarea altuia) așa și o compoziție veridică muzical poate face ușor trecerea de la tonal spre modal și pan-tonal; însăși relația modal-tonal-pantonal e o relație treimică și putem specula la nivel metaforic, asocierea dintre modul de ființare al sunetului cu persoanele Sf. Treimi: T-modal, F-armonic, D-atonal, însă acesta din urmă nu joacă rolul unui înger apocaliptic ci pe acela de veghetor, trimițând semnale de trezire a conștiinței prin intermediul construcțiilor disonante al nesfârșitelor suprapuneri de cvarte din muzica lui Hindemith (interval regăsit adesea în muzica gregoriană) .

Roman Vlad: ,,Toată evoluția muzicii din Europa, nu a muzicii din India, este istoria deplasării limitei dintre consonanță și dinsonanță. La Schonberg totul a devenit consonant. Asta e o adevărată nenorocire! Nu mai avem o posibilitate dialectică [...] Una dintre problemele compoziției contemporane este să dăm încă o impresie de disonanță, adică să nu fie ceva fals ci disonant, o sursă de tensiune. Unul din marile defecte ale anumitor muzici e staticititatea. Asta poate fi necesar în anumite momente. Și eu scriu un ,,pătrat magic’’, unde nu mai există o pulbere, ceea ce Stockhausen numește ,,tehnica grupurilor’’. Dar asta pentru a da senzația haosului, a arhaicului, a unui haos organizat! Dar, atențiune! Pentru mine, haosul se poate organiza numai dacă poate fi creat și un cosmos. Libertatea există numai dacă există limite. Libertatea fără limite nu există! ,,[Munteanu, Viorel - Convorbiri cu Roman Vlad în Introducere în opera lui Roman Vlad, Editura Fundația Sf. Apollonia, Iași, 1994, pg. 34]

Partitură complexă, recomandată sopranelor dramatice. Din punct de vedere tehnic, are complexitatea unui rol de operă, prin durată, varietatea și densitatea tablourilor muzicale. Asistăm la o fagocitare a țesuturilor muzicale de-a lungul ciclului și la anumite leit-motive reluate constant, ce asigură unitatea nu numai din punct de vedere tematic ci și muzical, melodic chiar dacă tratarea armonică și dispunerea arhitecturală contrastează materialul muzical . Interpreții- voce și pian cântă o oră fără întrerupere.

Spre deosebire de Schumann și în genere, de școala germană de cânt, care impune o anumită aerare a sunetului (v. Arta Florescu în dialog cu Iosif Sava, vorbind despre Schumann, serafismul, plutirea, impresia de culoare sau verticalizarea acutului-v. Lilly Lehmann în Mein GesangKunst, cu proiecțiile verticale ale sunetului), aici avem o focalizare, o concentrare a sunetului apropiată școlii italiene. O impune însăși concepția armonică a lui Hindemith în căutarea sunetelor grave, ale fundamentalelor, cavitatea bucală nu trebuie deschisă exagerat, tendința de folosire a nuanțelor închise , rotunjirea orbicularilor buzelor, configurarea cavității bucale pe vocala o, o acoperire extrem de atentă, de fină a sunetului pe pasaje. Vocea este plasată în ipostaze diferite, de la interpretarea cvasi a cappella în anumite momente când parcă preia fragmente de cântec popular, (măs. 1-9 din liedul n.2, măs. 20-40, 48-69 din liedul n.3, etc) spre momentele când e plasată intermediar între liniile pianului, scriitura mâinii drepte mergând în supraacut iar stânga exploatând din plin resursele cromatice ale gravului; vocea e considerată doar un instrument din angrenajul simfonic al aparatului muzical, o voce strivită oarecum de utilizarea acestor registre la extrem, ca între ciocan și nicovală, tenorul pianului fiind vioara I iar dedesubt simțind clocotul, fierberea, smoala structurilor acordice în care intervalul de cvartă e dominant, silind vocea a-și găsi o lumină, un drum prin care să se facă auzită.
Salturile intervalice mari, bruște, oferă un nefiresc fiziologic, o perpetuă metamorfoză coloristică emisiei. E o muzică pe care trebuie să o descifrezi în primul rând foarte corect din punct de vedere intonațional, să ai abilitatea desprinderii de a căuta repere în acompaniament, întrucât în multe momente compozitorul nu oferă niciun suport practic interpretului chiar dacă reperul există teoretic în discursul muzical însă conglomeratul sonor de multe ori de structură monolitică face dificilă reperarea farului intermitent al sunetului de veghe, controlul fiind de multe ori mental. E o muzică ce solicită din plin intelectul în găsirea unor pârghii ce să dea sens unor experimente, să le facă viabile și, dacă nu accesibile, măcar suspendate de o frânghie ca o punte spre cer.
Interpretul trebuie să smulgă gratiile care fac o astfel de muzică grea, să elibereze mesajul dincolo de aparentul calcul matematic al ființării sonore. Violonist de profesie, Hindemith a lăsat deschisă calea utilizării vocii ca instrument dându-i o altă configurație decât la Mozart, și el o utiliza total în cele trei registre ale sale, dar în cazul în care un interval depășea octava în cadrul unei fraze muzicale, plasa piloni ajutători în interval astfel încât glasul să nu suporte brusc travaliul saltului peste registe, trecerea prin pasajul median având rolul de trambulină Hindemith elimină pilonul constituit din notele mediane așa încât glasul e obligat să pășească în gol cu o forță extraordinară pentru a ajunge cu bine spre capătul intervalului, catapultându-se. Dacă am avea înaintea ochilor un pod, la Mozart vedem pilonii de dedesubt ai podului oferind siguranță în traversarea lui dar la Hindemith vedem doar capetele.

Proză: 

Comentarii

queen margot, te rog sa imi spui care parte din sectiunea 16.6 a regulamentului hermeneia nu este suficient de clara in ceea ce priveste postarea acestui text. multumesc

Sa dam Cezarului ce e al Cezarului! nu spun ca in locul dumitale as fi apreciat acest text si as fi urat colegial succes unui artist inaintea unui concert de o mare dificultate cum ar fi muzica lui hindemith, desi mi s-ar fi parut mai aproape de adevar si de umanitate. l-am incadrat cat se poate de corect la sectiunea jurnal, unul special, jurnal de interpret, in care informatia nu este una cu caracter de interes general asa cum s-a grabit ieri un editor sa ma atentioneze, ci face parte din agenda mea de lucru ca artist. daca va legati da faptul ca trebuia sa va cer permisiunea pentru a-l posta, ma dezamagiti pentru ca va legati intotdeauna de lucruri marunte pentru a umili si a indeparta oameni care vin in numele artei sa faca ceva. as vrea sa cred ca sunteti mai intelept decat apareti in aceasta ipostaza de paznic si sa va opriti din luarea unei atitudini pripite. nu v-a interesat nicio clipa continutul ci doar faptul ca a aparut o imagine legata de eveniment, prilej de a va arata puterea de constrangere si chiar rautatea. sunt dezolata de modul in care reactionati. sunt dezolata de modul in care taiati brusc aripile unor oameni care au muncit si care chiar fac arta. trebuia sa va cer voie? o fac acum. cer permisiunea ca acest afis si textul anexat sa ramana exact cum sunt, nu pentru mine ci pentru faptul ca in spatele meu a fost o echipa si oamenii aia merita apreciati, nu eu. afisul dincolo de date, e o opera de arta. sa-l pun la vizuale? nu e al meu. sa-l trec la info? nu am voie,acolo fiind un spatiu destinat aproape exclusiv directorului si editorului-sef. atunci, unde? la gunoi? de ce? pentru ca doar asta va sare in ochi? pentru ca o sa ma suspendati inca o data spre deliciul si satisfactia unor pigmei dar nu a unor oameni de cultura. fiti intelept! daca nu am cerut, cer acum ca acest text sa ramana asa cum este . luati-o ca pe o rugaminte adresata consiliului, departamentului relatii marketing publicitate, domniei voastre si intregii lumi dornice de a citi si altceva decat o invitatie la un concert cu manele!

Katya, acest text a aparut ieri; initial ca afis, apoi, dupa atentionarea mea, ai adaugat si textul din subsolul sau ca dupa nici cinci minute sa-l stergi. Ma intreb daca ar fi fost atat de greu sa scrii un mail, de ieri pana astazi...sunt convinsa ca ti-ar fi luat mai putin timp decat redactarea comentariului prin care faci apel la intelepciunea noastra.

queen margot, am citit in mare ce ai scris in comentariul tau si marturisesc ca sint consternat sa vad un asistent universitar doctorand ca se coboara la o asa atitudine si un asa limbaj. necivilizat in acceptiunea mea. stau si ma intreb ce anume este neinteligibil sau abscons in urmatoarele rinduri care apartin regulementului: "Orice eventuală publicare a unui text care cade sub incidența acestui punct va putea fi aprobată numai de către directorul Hermeneia sau de către o persoană din conducerea Hermeneia care a fost delegată eventual în acest sens pentru o anumită perioadă. 16.7 nu vor putea publica la secțiunea Info decît directorul Hermeneia și moderatorul șef al site-ului. Oricine dorește să posteze un text în această secțiune va trebui să obțină aprobarea directorului Hermeneia sau, în lipsa acestuia, a moderatorului șef. " V-am intrebat frumos, zic eu, "care parte din sectiunea 16.6 a regulamentului hermeneia nu este suficient de clara in ceea ce priveste postarea acestui text", desi regulamentul imi dadea voie sa va sterg textul. Nu mi-ati raspuns. Dimpotriva v-ati apucat sa aruncati cu tot felul de expresii pe care eu le caracterizez primitive. Nu inteleg ce anume din ideea de reglementare civilizata nu puteti inca intelege. Si ca sa fac clar si pentru dumneavoasta care se pare ca intelegeti mai greu, nu sint impotriva artei, nu sint impotriva artistilor, nu sint impotriva succesului si promovarii artistilor si membrilor Hermeneia, nu sint impotriva ca pe Hermeneia sa se faca publicitate, nu sint impotriva ca pe Hermeneia oamenii si isi anunte concertele, lansarile de carte, filmele, festivalurile, recitalurile, si (daca au valoare cit de cit culturala) botezurile, cumetriile, nuntile sau inmormintarile. NU SINT IMPOTRIVA. Sint impotriva HAOSULUI, impotriva BALCANISMELOR, impotriva SMECHERIILOR, impotriva RECLAMEI MASCATE, impotriva oamenilor care vor sa se foloseasca de Hermeneia FARA SA SPUNA "va rog frumos", impotriva celor care nu au bunul simt sa intrebe DACA SINTEM DE ACORD cu ceea ce vor ei sa faca folosindu-se de Hermeneia. Impotriva ACESTOR lucruri sintem. Si mi se pare o "ostilitate de bun simt". Bineinteles ca mai exista si aspectul reciprocitatii pe care nici nu il mai mentionez (adica faptul ca unii vor sa isi faca reclama pe hermeneia - care are peste 300 de vizitatori unici zilnic - dar ei nu fac reclama pentru Hermeneia acolo unde se produc, ceea ce este si aceasta putin cam discutabil din punct de vedere etic). Dar nu la asta m-am referit ne-aparat acum. Ce nu am inteles este ce anume este dificil in a formula un email in care sa ceri asta la oficiul hermeneia. Si sa astepti permisiunea asa cum se face in orice loc civilizat. ****

mata, cine esti? ieri faceam teste pentru postarea materialului, nu am mai introdus de mult imagini iar editarea textului mi/a luat timp. cei care ma cunosc putin stiu ca imi ia cateva ore pana finalizez oarecum postarea. ai intervenit imediat nu stiu de ce. poate din exces de zel. pana una alta, esti foarte draguta si plina de bun simt. eu am spus ce am avut de spus. nicio problema. voi sterge textul. sunt si alte siteuri unde se poate posta un banal anunt legat de un concert, unde sunt mai putine orgolii si un pic mai multa lumina. e ridicol ce faci, toata aceasta bagare in seama, la colt, intoarcerile in front, as putea spune ca e jenant. si mai ales, acest zel cu care subliniezi ceva ce eu cred ca am corectat prin comm/ul dinainte. am obosit sa vad ca se poate cobori atat de jos. nimic nu e bun, nimic nu va place. faceti voi ceva mai bun. nu e prima data cand se posteaza anunturi si afise dar , desigur... ce rost are sa mai vorbim. odata ce acest subiect a fost pus in discutie si am cerut nu prin email ci in mod direct, public permisiunea de a/l lasa asa, de fapt ce mai vreti? regret si cer scuze celor care au muncit la acest proiect si care cred in el pentru faptul ca voi sterge acest anunt. iar voua va doresc sincer sa fiti cu o treapta mai sus. fiti voi mai buni.

Am dat intamplator peste articol si m-am bucurat mult sa gasesc si online, nu numai pe usa salii de recital. Adica am fost acolo, invitata de Katya, desi credeam ca nu mai ajung, am si intarziat si am deschis usa ca o nesimtita in timpul recitalului, dar pur si simplu nu am putut astepta pauza, asa de frumos se auzea. Si pot sa va mai spun sincer ca eu nu ma omor dupa opera, desi fac muzica de la 6 ani, dar acolo in sala mi-au dat lacrimile la cat de impresionant a putut sa interpreteze Katya. Acum vad ca la pian a fost un prof. univ. si va zic, a cantat minunat si e un om modest, daca o intalneam pe strada nu as fi zic ca este profesor si universitar. Ca mai sunt unii cu fumuri, daca nu cei mai multi. Despre afis, habar n-aveam de cine e facut, dar de cand l-am vazut pe holurile Academiei, mi-am zis: clar, e afis facut de Altaiyr, iar acum aflu ca asa a si fost. Ceea ce ma bucura. Si un afis poate fi o opera de arta. Arata superb pe hartie. Iata motivele pentru care consider ca acest text isi are locul intre celelalte din Societatea de Literatura si Arte "Hermeneia". De ce nu am considera, aici pe Hermeneia si Muzica, facand parte din cele Arte incluse in Societate? Iar muzica facuta de Katya Kelaro este intr-adevar arta. O felicit cu tot sufletul! Stiu ca s-a inregistrat la recital. O rog pe Katya sa urce undeva pe net un fragment din recitalul sau si sa lase link aici.