Mircea Eliade - dialectica sacrului întru omul total

imaginea utilizatorului ceni

Pentru intelectualii occidentali, printre care s-a numărat și istoricul român al religiilor Mircea Eliade, descoperirea societăților arhaice, așa-zise primitive, a jucat un rol precumpănitor în deschiderea spiritului. Experiența acestei descoperiri are consecințe pentru cel care descoperă această unitate, noblețe și valoare. Din această perspectivă, Mircea Eliade a înțeles că se poate compara studiul hermeneutic al faptelor religioase cu un fel de metapsihanaliză, în sensul că metoda hermeneutică (cercetarea semnificațiilor avute de un fenomen religios de-a lungul timpului) transformă cercetătorul, adică îl înnobilează pe parcursul descoperirii, considerând astfel istoria religiilor o disciplină majoră și foarte importantă pentru a-i descoperi pe ceilalți oameni.
Eliade a devenit istoric al religiilor, după cum a marturisit-o chiar el insuși, în urma experienței indiene. A învățat în laboratorul religios al Indiei aborigene, dar și în cel indoeuropean, cum trebuie interpretate și înțelese fenomenele religioase noneuropene, necreștine. Revenit din India după o experiență de trei ani, a înțeles nu numai importanța de a fi fost născut și educat în zona carpato-dunăreană, în România, dar și importanța tradițiilor populare din sud-estul Europei, ale culturilor rurale și al folclorului tradițional, care aici erau încă vii, iar în Occident erau puțin adormite. El a înțeles că în Carpați rădăcinile sunt mult mai profunde decât în lumea greacă sau mediteraneană. Anumite elemente paleoindoeuropene le-a găsit conservate aici mai bine decât oriunde în Europa, reafirmând perenitatea sacrului ca element esențial al condiției umane.
Deschiderea spre sacru, consideră Eliade, îl face pe Homo religiosus capabil de a se cunoaște și a cunoaște. Această dublă cunoaștere îl face pe om total. Pentru că omul religios este însetat de a fi. Omul total, care se revelează în urma studiilor hermeneutice, este redat nu numai Homo sapiens, Homo faber, Homo aesteticus, Homo ludens, omul erotic, dar și de omul religios. Prin Homo religiosus omul și existența umană își revelează dimensiunile spirituale cele mai profunde și mai creatoare. Omul total din Australia, ca și cel din Mediterana clasică este un om religios, adică pentru el sacrul este la baza existenței sale în lume. Eliade a înțeles că sacrul reprezintă un element din structura conștiinței, iar nu doar un stadiu al ei, întrucât a trăi ca ființă umană este în sine un act religios, fiindcă alimentația, munca, sexualitatea, jocul, au valoarea lor fundamentală, adică a fi, mai bine zis, a deveni om, înseamnă a fi religios. Deci sacrul pentru Homo religiosus este realitatea absolută, prezența ființelor supranaturale, model a tot ce face el cu sens în viață : muncă, mariaj, instituții sociale. Munca este un ritual, fiindcă imită un model revelat strămoșilor de către ființe supranaturale. Ritul revelează sacralitatea absolută fiindcă repetă activitatea creatoare a zeilor și dezvăluie sacralitatea operei lor.
Omul nu poate trăi în haos, spune istoricul religiilor Eliade. Casa omului e orientată într-un fel; ea se găsește în centrul lumii. Fiecare sat se află în centrul lumii, dar și fiecare casă, deoarece casa, cortul, satul, templul, orașul, sunt create după un model exemplar și de origine divină, transumană. Organizarea în jurul unui axis mundi, care punea în comuniune cerul, pământul și regiunile inferioare, presupun deja ideea că lumea a fost creată.
A crede în istoricism, marxism sau freudism, spune Eliade, înseamnă a renunța la vocația primordială a omului și deci a dispărea ca om. Pare că marxismul, interpretarea materialistă a istoriei, reprezintă ultima încercare la care a fost supus omul în fața vieții religioase. Acum 15-18 mii de ani marea revoluție, descoperierea agriculturii, a creat din punct de vedere religios o criză. Același lucru se petrece acum cu civilizația tehnică modernă care se răspândește la scară planetară fără nici o tradiție religioasă, fiindcă tehnologia modernă nu are o bază sau o justificare religioasă. De aceea tehnologic, creștinii nu au fost la înălțimea misiunii lor de secole. Adică nu au încercat să dea sens chiar științelor cele mai materialiste. Înainte orice act științific, tehnologic, dacă nu era religios, cel puțin urma un simbolism de origine creștină.
Pe măsură ce omul modern, în ciuda morții lui Dumnezeu, redescoperă valoarea sacramentală a ființei, dezvăluie un mod de a exista care îl apără de nihilismul istoricist fără al expulza din istorie. Astfel i se deschide o nouă perspectivă, grație lui Homo religiosus, fiindcă sacrul e saturat de a exista. De altfel o societate areligioasă, relevă Eliade, nu există încă, nu poate exista. Dacă s-ar realiza, ar pieri după câteva generații de neurastenie sau printr-o sinucidere colectivă.
„Dacă Dumnezeu nu există, totul e cenușă. Dacă ar trebui să imaginez consecințele acestei mari revoluții, redescoperirea lui Homo religiosus, aș fi obligat să ignor contextele și posibilitățile politice pentru a avea libertatea de a vorbi despre lucruri pur culturale și spirituale, într-o lume care avansează fără să se gândească la primejdiile bine cunoscute. Prima consecință ar fi că religiile, oamenii religioși n-ar mai fi considerați ca etape despățite ale spiritului uman. Avem destule fapte, destule hermeneutici, nu definitive, dar convingătoare ca să înțelegem că este vorba de o structură a conștiinței umane.
Cred că prima concluzie are un interes pentru aspectele cele mai evidente ale geniului uman. Nu vom mai fi impresionați doar de creațiile artei occidentale sau orientale, sau de anumite sisteme de filosofie, sau morală. Suntem din ce în ce mai interesați să descoperim neverosimilul, sacrul, dacă vreți, ceea ce este foarte prețios aproape de noi. (…)
O dată ce-i asimilată, capacitatea de a asimila valorile religioase, mitologice, morale, care sunt camuflate în obiecte obișnuite sau evenimente cotidiene, o dată ce suntem convinși că ele sunt acolo, viața devine infinit mai bogată, mai pasionantă – merită realmente să fie trăită, deoarece lumea necunoscută care se deschide e plină de mesaje și de speranțe. E foarte aproape de noi; nu mai e opacă; nu mai suntem închiși între zidurile unei cetăți; nu ne mai simțim într-o celulă. (…)
Călătoria pe lună e foarte interesantă. Ne bucurăm că am ajuns acolo, dar a înțelege semnificația miturilor, simbolurilor, a evenimentelor religioase, revelațiile date de obiecte și de ființe, deschid perspectiva de cunoaștere a unor niveluri de existență, de realitate, care înainte erau ocultate, inaccesibile. Sper că e un optimism, fiindcă lumea nu va mai fi opacă, fără sens pur în care chiar tragedia nu mai are sens în această lume teribilă a unor anumiți scriitori și filosofi. Această consecință va fi importantă și pentru viața personală a fiecărui om. O asemenea deschidere va fi o sursă de creativitate culturală – de la geometrie, la poezia pură; de la erudiția filosofică, la marea muzică. Creativitatea va fi radical reînnoită. Ne considerăm, și poate că suntem la sfârșitul unei epoci culturale, dar tocmai prin aceste consecințe indirecte, care uneori trec neobservate, descoperirea lui Homo religiosus ne-a ajutat să înțelegem condiția umană în sensul istoriei. Altă consecință: creativitatea umană va avea deschideri și expresii noi nebănuite. (…) Se vorbește de sfârșitul filosofiei, al matematicii. Eu aștept o epocă de creativitate culturală absolut unică în istoria ultimelor trei secole din istoria mondială, și mai ales occidentală – aici criza fiind mai profundă. Putem numi asta optimism, dar cred că e realism. Nu cred că descoperirea lui Homo religiosus poate rămâne fără consecințe existențiale și creatoare culturale. Sterilitatea, plictisul, decadența, sfârșitul, simptome contemporane încă, dar idei la modă acum 30-40 de ani, vor fi abolite prin simplul fapt că deschiderea spre alte lumi spirituale, alte universuri imaginare nu poate rămâne fără efect. Deci, pot spune că sunt optimist…“

(După relatări ale lui M.Eliade în mass-media)

Revistă literară: 

Comentarii

Interesantă nota optimistă din final. Mai ales dacă ne gândim că încălzirea globală care va atrage după sine răcirea planetei, va reduce - se pare că va fi chiar în timpul vieții generației mai tinere - suprafața locuibilă a planetei cu o treime. Dar cultură se poate face și numai pe două treimi din planetă, nu? Dar până la urmă cred că avem cu toții încredere într-un triumf al culturii, iar cei mai optimiști poate chiar într-o "epocă de creativitate absolut unică". Mai ales că acest optimism, Constantin Enianu îl fundamentează pe acea "descoperire" a lui Homo religiosus. Fac, însă, o mică notă, căci, personal, cred că totuși chiar și tehnologia modernă ARE până la urmă și o bază sau justificare religioasă. Chiar dacă distincția dintre cultură și civilizație, ce începe cu Spengler pare-mi-se, exclude aserțiunea mea de mai sus, să ne gândim că această explozie a tehnologiei mai ales in ultimul secol, a avut loc pentru ca omul să-și ofere sieși puteri nebănuite, "neverosimile" - ca să folosesc expresia lui C. Enianu - asupra lumii din jurul său. Putem spune chiar "puteri sacre", de acord, păstrând bineînțeles proporțiile. Ori tocmai această putere asupra lumii, pe care o caută omul tot mai mult în ziua de azi, ea însăși ARE o fundamentare religioasă. Omul este ontologic chemat, din perspectivă creștină desigur, de a fi stăpân al creației, de a și-o supune, de a se face pe sine cununa ei. Deci, iată, și fundamentarea religioasă a ultratehnologizării moderne, chiar dacă ea nu e conștientizată mai ales chiar de cei care o produc. Din nou, demersul lui Constantin Enianu se susține în ceea ce privește încrederea în triumful culturii, căci ea se fundamenteză, într-adevăr, pe simțirea religioasă a omului. Derivarea culturii din cultul religios, care apare ca o posibilitate la Burckhardt, și, mai mult, ca un raport genetic la Berdiaev, nu face decât să arate că, în ultimă instanță, dorința și tendința de frumos a omului pornește tot de la simțirea sa religioasă. Totuși, nu cred că viitoarea epocă de creativitate va fi una "nouă", ori "absolut unică", ci poate doar în alte forme sau expresii "neverosimile" (îmi place expresia, după cum se vede). Și mă bazez, când spun aceasta, pe conceptul lui Crainic despre "nostalgia paradisului" (Eliade cu "întoarcerea la origini" e ceva mai târziu). Adică altceva mai nou sau "mai unic" decât Paradisul, care să-l inspire (mai mult sau mai puțin conștient) pe om, nu poate fi conceput. Una peste alta, articol bine susținut și consecvent sieși. Peniță pentru robustețea articolului și pentru solida fundamentare a "valorii sacramentale" a ființei umane. Și pentru optimism desigur.

"Lup tânăr", optimismul este al lui Eliade, conform relatărilor sale citate de mine din mass-media, eu de fapt port "aură" pesimist-eminesciană (optimismul poate discerne doar din faptul că am postat "Sommer" chiar de ziua lui de naștere in acest site...). Țuțea spunea ca optimiștii sunt cam plăvani... Mulțumesc pentru trecere pe aici și scuze pt comentariul meu cam tardiv. (Sunt și cam nonșalant în accesările pe site-uri...)