Și iar te cer din versuri

imaginea utilizatorului a.a.a.

Și iar te cer din versul înlănțuit ce crește
Neputincioasa vrere ca tu să mă însumi
Râvnind la tine iarăși cum fulgerul râvnește
În clipa muribundă scheletu-ntregii lumi.
O umbră fără capăt ne’nțelegându-și vina,
Îmi târâi goliciunea și caut un final
Tot astfel cum un tunet își caută lumina
Lovind cu-nverșunare o margine de val.
Te-nvinuiesc de toate stârpindu-mi fără seamăn
Obscura răsuflare pe foaia de zadar
Dar te ador dup-aia... și te cuprind cu teamă-n
Îmbrățișarea nudă a lirei fără har.
Desfă-te, voluptate, din gândul meu bezmetic,
Adună-ne conturul desferecat de timp,
Îmi iartă blasfemia delirului poetic,
Și umple-mi iarăși veghea și-al sufletului nimb!