zăgăzuind…

imaginea utilizatorului Cosmacpan
uitare...

cuvintele îsi dorm singuratatea laolaltă
și-asemeni apei din cocoașa barajului
se sprijină-n pereții versului
și-asteapta ocazia
căci vine-o vreme
vine ziua
când apăsarea se va împlini
sub somnul morții aparente
cu prima fisură
se vor dezlega baierele
și toate visele, cuvintele, versurile
se vor pune în mișcare
cărând toata osteneala prafului
ce a dansat lumina
și-apoi
cuvintele se vor epuiza
la baza unui nou obstacol
colorându-și somnul aparent
până când o nouă fisură…

Experiment literar: 

Comentarii

redundanțe

„căci vine-o vreme/ vine ziua”, „și vine-o vreme” aproape tautologii, „se va dezlega izbucnirea”, „se vor pune în mișcare/ strecurându-se”