Foire

imaginea utilizatorului catmardra

Nu mai vorbeau

cumpărase ea un calendar
cu flori

el nimic

amândoi

spate în spate
priveau.

Comentarii

Non multa, Stilul

Non multa, sed multum.

Stilul laconic îmbogăţeşte expresivitatea, zgârcenia gesturilor copleşeşte o mişcare scenică oricât de elaborată. Dar astea nu întotdeauna, ci doar atunci când ştii să pui în valoare dinamica apelor subterane ale fiinţei. Eh, voila!