Portret Neterminat

imaginea utilizatorului Younger Sister

soarele
sparge fereastra
se revarsă carnelian
case mărunte din chirpici strada îngustă
turla bisericii școala
pe Dunăre valuri de miere bunătatea
rămășițe pe care insula își trimite cocorii
să le-ntoarcă înapoi

o fetiță străbate strada
poartă două plete grele pe umeri cuminți
un guleraș alb din dantelă încheie solemn uniforma de maici
amurgul zilei de mai coboară umbre
printre pleoape
valuri de miere
ochii ei
un poem

ecoul altor asfinţituri
de iarnă
când viforul năpraznic era oprit la ferești
poveștile și sentimentul de taină că totul e magic și bun
în arșița singurătății o singură spaimă
implacabil piratul
aşteaptă pe țărm

valurile, valuri de miere și ambră
carnagiu de flori pe insula goală

mi-e târziu

Comentarii

- apreciere -

este un fel de cuminţenie, de blândeţe şi de linişte în poezia ta, am rămas cu aceste parfumuri ale textului, citind. las aici aşadar simplul meu semn de lectură, cu aprecierile mele.

Mulţumesc

Mulţumesc Poema că te-ai oprit să priveşti şi să laşi un semn de apreciere. Personalitatea descrisă în cuvintele tale este o parte din ceea ce am dorit să exprim. Evocă una dintre cele mai însemnate persoane din viaţa mea, personalitatea cea mai puternică. Am înrămat o lacrimă, cu mare durere sufletească, cu revoltă, cu neputinţă, dar cu nespusă tandreţe.