Scurtă mostră lirico-idă

imaginea utilizatorului không

Acest text se află în Șantierul Literar Hermeneia.com

experiment

după-amiază de duminică – o după moarte afurisită
în labirintul de subterfugii al minţii tale ne-umectate
în furtiva întrupare fluidă a gândurilor
eşti un prinţ/rege/sfânt/zelot
pârghii de vise şi sacerdotul minciunii în ne-trăite coşmaruri

mai trist decât un oscilometru
între două pietre liber-ne-aterizate şi meditativ ne-aruncate
mai singur decât un astrolab
clipita scutură clipita
herghelii grobiene ale sângelui
şi litere cioplite
metamorfoze
tuberozele irizaţiilor suprapuse
poezia – trucul obsidianului ortoepic

privirile ne-circumcise
până eşti mai neliniştit decât Bagdadul sau Teheranul
în baia de emoţie vesel-tristă
exhibată de circumvoluţiile
prozo-lirice ale candelabrelor de acid dezoxiribonucleic
da. sărutări ale orbilor
supra-văzuţi în oglindă

mostre sub – suprarealiste
murdare şi sclipitoare briliante
laic-sfinte în falsitatea
unei reminiscenţe inspirat-neinspirate
diamante

împăraţi coruscanţi chinuiţi
neînchegate virtuţi

Comentarii

as

vrea sa şterg acest text
cum aş putea?
mulţumesc