Exerciţii logice

imaginea utilizatorului Cristina Moldoveanu

Spre deosebire de alte matrici care depozitează informaţia, arta nu transmite ceva. Se vorbeşte desigur despre limbaj artistic şi crearea de simboluri de natură artistică. Faptul că arta are un caracter simbolic este evident. Însă ceea ce ea criptează ca atare în mesajul artistic nu capătă semnificaţie prin corespondenţă la nivelul receptorului. Arta nu vehiculează conţinut, ci formă. Ea îşi propune să delimiteze o arie existenţială în care publicul trăieşte, percepe, contribuie la naşterea informaţiei artistice drept corespondenţă între semnificant şi semnificat, în funcţie de caracteristici psihosociale tranzitorii, individuale sau de grup şi de necesitatea de evoluţie intrinsecă oricărui spaţiu sociocultural. Orice cultură trăieşte prin transpunerea trecutului în prezent, formele sale alcătuiesc ziduri îngropate de-a lungul veacurilor, de la cele străvechi până la contemporaneitate, ca o cetate a gândirii în care nimic nu se pierde şi totul se reciclează.

Am spus că arta nu transmite, voi încerca să exemplific. O foaie de hârtie pe care e desenată o problemă de geometrie, împreună cu rezolvarea sau demonstraţia adiacentă, este un mesaj cu pretenţii de universalitate, care transmite mai mult decât un mesaj artistic. Matematicianul oferă celui care percepe mesajul, (cu condiţia cunoaşterii unor simboluri logice particulare), o formă care circumscrie o anumită structură cognitivă, respectiv o anumită ordine de stimulare şi funcţionare sinergică a creierului receptorului. Posibil ca mecanismele intime neuropsihice de procesare a informaţiei să nu aibă absolut aceeaşi organizare morfofuncţională pentru toţi oamenii. Dar ceea ce este cert e că acel mesaj matematic se oglindeşte ca atare în universul receptorului, creează o punte prin care aceeaşi informaţie este criptată şi transmisă. Poate din această cauză unii gânditori apropie limbajul matematic de acela muzical, prin faptul că ele au drept numitor comun vibraţia simultană a transmisiei şi recepţiei, în mod analog.

Dacă vom lua prin antiteză ca exemplu un poem, atunci lucrurile devin mai clare. Poetul american Archibald MacLeish enunţă: „ A poem should not mean but be.” Adică un poem nu trebuie să semnifice ceva, să definească sau să explice, el trebuie să existe, să fiinţeze, să trăiască. Şi viaţa poemului şi viaţa oricărui produs artistic în general există şi se perpetuează prin forma sa. Iar forma suferă în timp un proces de translaţie în evoluţia culturală a societăţii. Mai simplu spus: arta în general, nu doar arta abstractă, abstractizează în sens psihologic, această operaţie a gândirii stă la baza creaţiei artistice. Artistul face abstracţie de, elimină surplusul, creează simbolul prin transpunerea unui anumit conţinut afectiv-motivaţional şi de gândire. Artistul simplifică pentru a detaila într-o altă dimensiune. De aceea unor poeţi precum Prévert li se impută calitatea de a scrie prea explicit, de a trasmite prea evident, prea clar mesajul cu nuanţe populiste în dauna formei artistice. Cu acuzaţiile aduse lui Prévert nu sunt de acord, eu cred că poezia lui e vie şi trăieşte pe diverse planuri de conştiinţă sau niveluri diferite de cunoaştere ale cititorilor, aşa cum reuşeşte orice poezie adevărată.

Prin contrast cu arta, filozofia, în măsura în care foloseşte limbajul logicii de orice fel, îşi propune o transmitere reală a unui mesaj, dar într-o manieră holistică, ceea ce este doar o ipoteză de cunoaştere în esenţă, fiindcă e dificil de imaginat că un emiţător al mesajului poate să mute întreg universul dintr-un creier în altul. Filozofia rămâne deschisă şi incompletă la nivel de semnificaţie, mesajul se prelungeşte indefinit prin argumentări ulterioare, ca o transmisie din aproape în aproape. Consider că limbajul logicii, oricare ar fi formele sau simbolurile pe care le foloseşte, este ca un fel de alfabet. Simbolurile logicii concentrează întreaga realitate, cele artistice doar o schiţează. A spune „logică abstractă” este un oximoron fiindcă logica, spre deosebire de artă, realizează corespondenţe directe şi nu face abstracţie ad litteram de nimic. Abstractizarea în logică este un gen comprehensiv de abstractizare. Iar a spune „logică simbolică” e un pleonasm. La fel şi mesajul filozofic bazat pe logică. Filozofia transmite, spre deosebire de artă care oferă doar forma unui mesaj oarecare.

Cogito: 

Comentarii

?!

Am mai citit textul si in alta parte si m-am minunat. De ce? Nu spun pentru a nu fi nepoliticos.
"Spre deosebire de alte matrici care depozitează informaţia, arta nu transmite ceva. Se vorbeşte desigur despre limbaj artistic şi crearea de simboluri de natură artistică. Faptul că arta are un caracter simbolic este evident. Însă ceea ce ea criptează ca atare în mesajul artistic nu capătă semnificaţie prin corespondenţă la nivelul receptorului. Arta nu vehiculează conţinut, ci formă."

Pai daca "arta nu transmite ceva" de de Doamna/Domnisoara ma scrii matale? Si apoi ce-or fi, dupa dumneata, "simbolurile" alea (chiar si "artistice")? In plus,, daca arta chiar nu transmite nimic, atunci cum "simbolurile artistice schiteaza realitatea"? etc.
Stop, ca m-am plictisit sa scriu. In schimb, marturisesc ca textul m-a amuzat copios

Mulţumesc pentru lectură şi

Mulţumesc pentru lectură şi comentariu domnule Gorun. Oricum consider că artistul adevărat nu creează pentru a transmite ceva, în niciun caz un mesaj ca atare sau o anumită stare emoţională, etc, ca atare. Nu am întâlnit doar ideea lui Mac Leish, şi alţii au mai spus acelaşi lucru înaintea mea. Cred că pot găsi acest punct de vedere voalat sau nu în orice studiu de istorie sau critică a artei. Şi am înţeles acest lucru observând şi în mod concret cum e percepută creaţia anumitor artişti sau cum sunt percepute şi remodelate operele celor din alte epoci istorice. Mă bucur că v-aţi amuzat, deşi acesta e un simplu punct de vedere, deci nu văd ce poate fi amuzant. În plus nu aveţi dreptate că ar fi incoerent din punct de vedere logic, am explicat destul de clar ce înţeleg prin acea schiţare artistică. În concluzie sunt convinsă că aţi înţeles ce am vrut să transmit prin acest text care nu e artistic, ci o încercare de expresie a propriei filozofii. Singurul lucru care i se poate imputa cred că este naivitatea lui, ceea ce se explică prin lipsa de cultură filozofică elaborată a mea. Eu nu sunt poate un poet adevărat, dar am scris totuşi poezie, chiar dacă mai puţin reuşită. Atâţia poeţi sau scriitori (chiar Virgil pe acest site) şi-au exprimat în mod naiv din tot sufletul punctul de vedere asupra artei în general în formă de eseu şi au reuşit ca textele lor să placă. Recunosc, îmi pare rău că acest text al meu nu place nimănui, am primit chiar reacţii negative, pur şi simplu nu am reuşit, deşi am fost onestă şi perfect logică. Oricum nici poeziile mele nu plac defel...sunt perfect conştientă că nu am talent deloc. Asta e. Repet, nu am scris poezii ca să transmit ceva, pentru că arta trebuie să fie un dialog, nu un monolog turnat în capul publicului şi eu am fost mereu un om perfect raţional, nu visez cai verzi pe pereţi. Cred că înţelegeţi perfect această ultimă frază a mea şi esenţa artei în general, chiar dacă eu nu am reuşit să creez ceva cu adevărat bun.

Explic încă puţin, fiindcă,

Explic încă puţin, fiindcă, cum spuneam, când e vorba de logică sau semantică, mă simt în mediul meu chiar dacă nu am pregătire în acest sens. Faptul că arta mai degrabă circumscrie o realitate existenţială (socială), că mai degrabă este vie şi nu transmite un mesaj anume din partea artistului, este evident încă de la formele artei primitive sau ale civilizaţiilor străvechi (picturi rupestre, arta Egiptului antic, etc.). Tot ceea ce am scris în textul meu este aproape tautologic, dar şi tautologiile sunt necesare :) În plus putem observa atât de clar că şi pedagogia sau psihiatria sau alte ştiinţe în formă aplicată sunt de asemenea arte, lucru demonstrat de mulţi înaintea mea şi scris în diverse tratate. Plecând de la caractersticile generale ale lor prin care se pot defini ca arte, ajungem tot la concluziile micului meu text. Da, recunosc că textul e doar o definiţie în ultimă instanţă, dar sper că nu mi-o luaţi în nume de rău, fiindcă am pus suflet în el...Am detectat o nuanţă uşor ireverenţioasă în comentariul dvs., dar vă scuz fiindcă eu întotdeauna i-am respectat pe ceilalţi, inclusiv pe cei mai naivi sau care scriu texte "filozofice" doar la nivel de exerciţiu logic. Datorită dificultăţilor din viaţa mea personală, eu nu mai pot scrie eseuri zemoase cu referinţe culturale elegante sau livreşti ca în tinereţe şi îmi pare sincer rău, fiindcă îmi plăcea. Acelea erau lucruri care puteau delecta mai mult. Acum este vorba doar de înţelepciunea simplă şi aridă a maturităţii.