Revelaţie

imaginea utilizatorului a.a.a.

Eram simplu,
sunet uşor, plin doar c-un element,
aerul cald şi moale se răsucea instrumental,
pe lung, păsări de iarbă închideau arcade,
lacuri violete se măreau de-a latul,
treceam prin toate fără să transform ceva,
nu căutam, nu aminteam de nimeni,
doar rotunduri, rotunduri, rotunduri,
plutire uitată, tremur static,
sus, sus, la un nimic distanţă,
lumina lua formă,
şi deodată,
bezna sărată şi aerul se descompuneau.

Cioclii începură să bată cuiele.

Comentarii