Atunci m-au condamnat la moarte

imaginea utilizatorului Mihaylo
Însemnări creştine

Poate nu o să vă vină să credeți, dar eu, autorul acestor rânduri am fost condamnat la moarte!
Da, la moarte! Sună îngrozitor, nu?...
Stăteam în boxa acuzaţilor şi nu-mi venea să cred urechilor acuzele pe care le rostea avocatul acuzării, la adresa mea:

«Onorată instanţă, acesta este omul pe care l-a făcut Dumnezeu din noroi, iar el s-a răzvrătit împotriva Lui călcând singura poruncă pe care o primise, iar pe urmă în loc să-I ceară iertare Creatorului său s-a ascuns de faţa Lui, fapt pentru care Dumnezeu l-a blestemat şi l-a izgonit din grădină Sa.
Acesta este omul care şi-a ucis din invidie fratele şi când sângele acestuia striga către Dumnezeu, el a răspuns arogant: «Sunt eu păzitorul fratelui meu?».
Acesta este omul despre care Dumnezeu a spus: «Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare, şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.» Din cauza lui, Dumnezeu a distrus prin potop orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ.
Acesta este omul pentru care Dumnezeu a distrus prin foc cetăţile Sodoma şi Gomora, deoarece păcatul lui era nespus de greu.
Acesta este omul care şi-a izgonit propriul fiu, împreună cu mama lui, în deşertul Beer-Şeba de era să moară de sete şi de foame.
Acesta este omul care şi-a înşelat fratele, cumpărând de la el dreptul de întâi născut cu un castron de ciorbă de linte, iar pe urmă i-a furat şi binecuvântarea părintească.
Acesta este omul care și-a aruncat fratele într-o groapă, iar mai apoi l-a vândut cu douăzeci de arginți negustorilor madianiţi, care l-au dus rob în Egipt.
Acesta este omul care s-a uitat în toate părţile şi, văzând că nu este nimeni, a omorât un Egiptean şi l-a ascuns în nisip.
Acesta este omul care a disprețuit cuvântul Domnului, făcând ce e rău înaintea Lui lovind cu sabia pe generalul Urie Hetitul, și luând apoi pe nevasta acestuia.
Acesta este omul căruia i-a spus Dumnezeu «Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!», iar el a nu a ascultat pe Domnul ci a fugit din fața Lui, fapt pentru care a fost aruncat de pe corabie în apă.
Acesta este omul care s-a lepădat de Fiul lui Dumnezeu și nu odată ci de trei ori.
Dar ce să mai lungim atâta? Acesta este omul care și-a trădat Dumnezeul pentru treizeci de arginți!..
Cer condamnarea lui la moarte!»

Deodată s-a ridicat avocatul apărării.
Mi-a fost dat din oficiu, fără ca eu măcar să ştiu şi a strigat: «Destul!»?
Apoi s-a întors către instanță și cu voce blândă a spus:

«Onarată instanţă, acesta este Omul pe care Dumnezeu l-a creat după chipul Său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, iar pe urmă l-a binecuvântat, e drept că acest om a greşit şi că s-a ascuns, dar Dumnezeu i-a cusut haine din piele şi l-a îmbrăcat ca să nu fie gol şi pe urmă i-a promis salvarea rostind prima prorocire din lume: «Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.» – această prorocire L-a costat viaţa Fiului Său.
Acesta este omul care s-a lăsat ucis de către fratele său, pentru că era drept şi plăcut în ochii lui Dumnezeu.
Acesta este omul căruia Dumnezeu i-a spus «Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea», şi căruia după potop i-a spus: «Fac un legământ cu tine că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.» Şi pentru acest om, a pus Dumnezeu curcubeul pe cer ca semn al legământului rostit.
Acesta este omul la care Dumnezeu a trimis îngerii să-l scoată afară din cetate ca să nu piară la un loc cu păcătoşii Sodomei şi Gomorei.
Acesta este omul care din dragoste pentru Dumnezeu a fost gata să-şi aducă fiul ca ardere de tot pe muntele din ţara Moria.
Acesta este omul pe care tatăl său l-a binecuvântat ca să i se supună toate noroadele, şi neamurile să se închine înaintea lui şi să fie stăpânul fraţilor săi.
Acesta este omul pe care l-a trimis Dumnezeu, înaintea fraților săi în Egipt și l-a pus stăpân peste toată casa lui Faraon, ca să poată scăpa viața tatălui și fraților săi.
Acesta este omul căruia i-a vorbit Dumnezeu din rugul aprins și i-a spus «Eu te voi trimite la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.»
Acesta este omul care a strigat în fața uriașului Goliat: «Tu vi împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel» Și Domnul l-a dat pe uriaș în mâinile lui, astfel tot pământul a știut că Israel are un Dumnezeu.
Acesta este omul care a vestit numele Domnului celor din cetatea Ninive? Iar ei au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
Acesta este omul care a fost aruncat în groapa cu lei, fiindcă se ruga Dumnzeului din ceruri.
Acesta este omul care a fost aruncat în cuptorul de foc fiindcă nu a vrut să se închine idolului din Babilon.
Acesta este omul căruia nu carnea și sângele i-au descoperit cine este Hristosul, Fiul Dumnzeului celui viu.
Dar chiar dacă nu ar fi făcut nimic din toate acestea, El – a arătat cu mâna spre mine. – Este omul pentru care Eu am murit pe cruce și l-am răscumpărat cu sângele meu. Nu-l puteți condamna la moarte, pentru că Eu i-am dăruit viața veșnică!

Proză: