isus nu s-a născut de crăciun

imaginea utilizatorului Virgil
vouă

isus nu s-a născut de crăciun
nu s-a născut înconjurat de colaci sau sarmale
sub brad între nuci covrigi sau baclavale
n-a venit printre globuri luminiţe bomboane
isus nu s-a născut în sunet de colinde sau lerui
nici între cadouri pacheţele sau pe amvoane
nu s-a născut între candele sau pe altare
în vitrine pe felicitări sau pe ecrane
isus nu s-a născut iarna printre fulgi sau nămeţi
n-a venit printre sănii sau clopoţei de argint
nu s-a născut pentru români sau pentru ruşi
pentru evrei americani sau arabi
nici pentru nemţi ţigani uzbeci sau africani
nu s-a născut pentru bărbaţi sau pentru femei
nici pentru copii sau săraci
pentru bolnavi fanatici sau smeriţi izolaţi
n-a venit pentru oameni cumsecade cu carte sau pentru bogaţi
isus nu s-a născut pentru concilii conclavuri sau sinoade
pentru cruciade academii seminarii sau pentru parade
isus nu s-a născut
decît
ca să poată muri

deci voi
cei cu frînghii topoare
săbii ştreanguri ură bice suliţe cîrlige
voi cei cu ameninţări şantaje piroane
pregătiţi-vă palmele scuipatul
pumnii rînjetul veninul
totul este gata
şi ca de obicei în perioada asta a anului
el vă aşteaptă

Comentarii

la țanc text,

la țanc text, din mai multe motive. enumerarea îmi pare cam prea extinsă la un moment dat. dar pe de altă parte asta face ca și ritmu, intensitatea, suspansu, să crească. și acel „isus nu s-a născut / decît / ca să poată muri” dă mult de gîndit și e pe cît de clar pe cît de ambiguu (în sensu bun, în care lasă loc mai multor discuții). totuși, observ că o mai scăzut mania din alți ani pentru perioada asta, poate că lumea începe să se plictisească și de crăciun. consumismu din ultimii douăzeci de ani l-o dus la suprasaturație

Mi-a plăcut poemul chiar dacă

Mi-a plăcut poemul chiar dacă acel „isus nu s-a născut / decît / ca să poată muri” s-a mai spus şi deci nu este ceva nou, cu toate că, unora le este necesar a li se repeta zi de zi şi chiar în fiecare minut acest adevăr. Nu vreau să se înţeleagă că acuz pe cineva. Mă refer doar că s-a mai spus chiar dacă nu în acelaşi fel şi nu în poiezie. Cezar

Nu ştiu dacă o să supăr sau nu

Nu ştiu dacă o să supăr sau nu autorul poeziei de mai sus, întru-cât s-au spus multe despre Crăciun şi alma în comentariul ei sub textul "Crăciun e când s-a născut Isus", vorbeşte despre naşterea Domnului prin primăvară, am să aduc aici o posibilă si foarte veridică dată asupra naşterii lui Isus. Nu este clară data naşterii Sale, şi, deşii evangheliştii Matei, Luca şi oarecumva Ioan au scris extensiv despre naşterea Sa, circumstanţele şi contextul istoric în care s-a născut, Luca spunându-ne că a făcut cercetări amănunţite cu privire la aceasta, nu ni se spune data precisă. Uneori lucrurile se pot lua de la coadă la cap, în elucidarea unei probleme. Ştim că Hristos a murit la Passover. Passoverul (sau Paştele, de unde şi expresia în Biblie: "Hristos paştele nostru") este la jumătatea anului ebraic, an format din 360 de zile, calendarul ebraic fiind unul lunar, al nostru (gregorian) fiind solar. Ştim că Isus a lucrat în ungerea Sa mesianică exact trei ani şi jumătate. Cu trei ani şi jumătate înainte de răstignirea Sa pe cruce (cu o zi înaintea Sabatului, dar în ziua Passoverului din anul 30) El se arătase la râul Iordan şi a fost botezat în apă de către Ioan Botezătorul. Era toamna, Rosh Hashanah, începutul anului ebraic. Aici, în această perioadă a anului, în Israel au loc festivalurile celor 10 zile de "awe" sau "the High Holy Days" perioada între Rosh Hashanah şi Yom Kippur. Isus a lucrat pe pământ trei ani şi jumătate, lucrare de mesianism, de uns al lui Dumnezeu, încheiată cu răstignirea Sa. Iar la evrei nu exista dreptul de a lucra într-o capacitate religioasă de rabin, fariseu, saducheu sau preot până nu împlineai vârsta de 30 de ani. Când Hristos a împlinit vârsta de 30 de ani, cu depline drepturi de a se înfăţişa public înaintea poporului într-o capacitate religioasă, a ieşit la Iordan, unde aşa cum se ştie a fost botezat de Ioan. Atunci, în momentul cufundării în apă, s-a şi auzit un glas din înalţime spunând: "Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultaţi". Inceputul celor 30 de ani de obscuritate si pregătire intensă a lui Isus pentru lucrarea pentru care fusese trimis, ne duce în toamna anului 4 Î.H. la sărbătorile de "awe" care încep cu trâmbiţele zilei anului nou - Rosh Hashanah şi se termină cu sărbătoarea corturilor. Aceasta este şi perioada Sa de reîntoarcere pe pământ, într-un viitor nedeterminat, întru-cât profetul Zaharia spune că la revenirea Sa pe norii cerului, când orice om de pe pământ îl va vedea şi orice genunchi se va pleca înaintea Lui, Israelul va fi prins în mijlocul Yom-Kippurului, ziua ispăşirii şi a plângerii păcatelor sale, încercuit şi îngenunchiat de duşmanii ei de moarte, la un pas de extinţie, iar sărbătoarea corturilor va fi o sărbătoare mondială începând cu acea dată, in memoriam...

nu supără dar nici nu am

nu supără dar nici nu am înțeles mai nimic din ce spui. asta pe lîngă faptul că textul tău face unele afirmații fără suport istoric ci doar speculativ, sau confundă interpretarea istorică cu metafora teologică. după părerea mea însă probabil că nu este atît de important cînd s-a născut Isus (în una din cele 365 de zile ale anului) cît este important faptul că s-a născut. dar, evident, fiecare cu prioritățile lui. unii își irosesc viața scotocind prin „vremuri și soroace”.