אנו, עולי הרגל של המדבר

imaginea utilizatorului marlena
nous, les pélerins du désert, noi, pelerini ai deșertului
אנו, עולי הרגל של המדבר,
בצלליות שלנו רועד גוף,
לפנינו הולך צל.
המדבר, בערותו המעורפלת, עומד על המשמר,
צמא.
האופק כל-כך קרוב,
האופק בכל מקום -
אופק הצמא.
אנו, עולי הרגל של המדבר,
שומעים את קריאתו:
הד מקדם את קולנו החרוך,
הצלליות מסתובבות לאחור,
הקול כשממה חוזר על עקבותיו.
האור מתרכז -
מוחק צלליות.
הקולות מתחדדים -
מוחקים הדים.
נשארים
הד-אור
צל-קול
ותנועה עצומה ורפוית הבעה: מדבר.

nous, les pélerins du désert
- les corps tremblant dans leurs contours -
nos ombres nous précèdent dans la marche
dans sa veillée diffuse
il a soif, le désert
l'horizon est si proche
l'horizon est partout
l'horizon de la soif
nous, les pélerins du désert
- l'horizons de la soif nous appelle -
les échos précèdent nos voix séchées
les ombres se retournent sur elles-même
échos - chaos qui se retourne sur lui-même
la lumière se concentre
efface les ombres
les voix se concentrent
effacent les échos
restent
l'écho de la lumière
l'ombre de la voix
immense voyelle atone - désert

noi, pelerini ai deșertului
cu trupuri tremurând în contururi
umbrele ne preced în mersul pustiitor
în veghea lui difuză
e însetat deșertul
orizontul e atât de aproape
orizontul e pretutindeni
orizontul setei
noi, pelerinii deșertului
- orizontul setei ne cheamă -
ecourile preced vocile noastre uscate
umbrele se reîntorc mereu
ecou-haos care se întoarce pe propriile urme
lumina se concentrează
șterge umbrele
vocile se concentrează
ștergând ecourile
rămân
ecoul luminii
umbra vocii
imensa vocala atonă - deșert

Comentarii

Je voudrais remarquer les verses par lesquels le poème commence: אנו, עולי הרגל של המדבר, בצלליות שלנו רועד גוף, לפנינו הולך צל A la fin du texte, les échos se répètent pour la voix, la lumière et même pour le chaos. Felicitări pentru imagini vizuale și auditive cât se poate de reușite din acest poem.

Mulțumesc mult, Alina