șapte cai

imaginea utilizatorului bobadil
.

să închid ochii mei acum
peste toată-această rotire de-nțelesuri
îmi vine greu

la fel cum greu mi-a fost să plec
de la-ntâlnirea noastră
când tu nu mai veneai

stăteai închisă-n casă
bolborosind din cărți
hai hai
dihai dihai

și ploaia câzând peste străzile
bântuite doar de mine
și de tramvaiele mele
noctambule

trase de șapte cai

Comentarii

Cu permisiunea ta

Aş spune aşa: “să închid ochii acum / peste această rotire de-nţelesuri……”şi “ploaia căzând peste străzile / bântuite de mine şi de tramvaiele noctambule”. În rest, mi-a făcut plăcere. Numai bine.

...or

Seven horses

to shut my eyes now
over all this turning of meanings
it seems hard

the same as it was departing
from our date
when you were never coming

locked indoors
you were mumbling out of books
come come
dum di dum

and the rain pouring over the streets
haunted by me only
and my trams
nocturnal

pulled by seven horses

Nuovo

...o:

chiudere i miei occhi ora
su tutta questa rotazione di significati
è difficile

lo stesso come difficile è statto andarmene
dal nostro incontro
quando tu non venivi più

stavi chiusa in casa
brontolando dai libri
dai dai
super super

e la pioggia cadendo sulle strade
infierite solo di me
e dai miei tram
nottambuli

trainati da sette cavalli

recunoscător

pentru tălmăcirea atât de inspirată a cuvintelor mele.
Cinstit fiind, nu aș fi crezut...
Dar omul cât trăiește învațâ iar asta este o vorbă în care cred cu tărie.
O vorbă care este solidă ca o afirmație matematică sau logică, adică și negația ei este la fel de adevărată.
Omul când nu mai învață, nu mai trăiește.
Sărbători Luminate vouă dragilor mei, Hermeneilor.
Andu