Treptele visului şi strategiile scrisului

imaginea utilizatorului Dorel
Consideraţii pe marginea romanului "Gheţarul", de Şerban Tomşa

DUPĂ „Biblotheca lui Noe” (2003) şi „Maimuţe în haremul nopţii” (2006), Şerban Tomşa tipăreşte la „Cartea Românească” din Bucureşti un nou roman, de data aceasta masiv, intitulat „Gheţarul”. Profesor de română într-un sat din Teleorman, acest scriitor veritabil osândit la izolare (o izolare relativă, totuşi) încearcă (şi izbuteşte), după cum se poate observa atât în cărţile sale anterioare cât şi în cea intrată în librării în vara trecută, să-şi exorcizeze condiţia de marginal şi de întârziat, transformând-o în literatură. Şi construindu-şi, prin aceasta, un nou destin. Deficitare sub raport epic, dar scrise cu nerv, în registru burlesc, cu ceva fantast (şi fantastic), încărcătură barocă şi cu accente funambuleşti, nelipsite, pe de altă parte, de poezie, dar şi cu tentă parabolică, romanele acestui scriitor par a relua obsesiv aceeaşi temă, intensificând şi făcând din ce în ce mai sesizabil un desen cu puternice accente groteşti . Parodic şi ludic, dar fără a institui jubilaţia asiguratoare de succes lejer, ba dimpotrivă, întorcând percepţia către faţa gravă a lucrurilor, scrisul lui Şerban Tomşa, încărcat de ecouri livreşti strategic provocate, este expresia unei drame. În cel de-al treilea roman al său, care conservă, în forma deja arătată, majoritatea atributelor din precedentele două, aceasta este întruchipată în destinul halucinatului Tom Kastelka, soi de alter ego al profesorului Tehur din „Maimuţe în haremul nopţii” (dar şi al autorului), un inadaptat stăpânit de sentimentul ratării, care încearcă să evadeze şi să se salveze în vis şi amintire – echivalente ale textului recuperator şi mântuitor totodată.
Dificil atât ca lectură, cât şi ca descifrare a sensurilor, noul text al scriitorului oferă, totuşi, câteva chei. Cea mai însemnată ar fi mottoul extras din „Coşmarul” lui Borges, aşezat alături de două pasaje din Biblie (care mi se par mai puţin relevante): „Aceasta ne duce fără îndoială...la bănuiala că există numai un visător şi că acest visător e fiecare dintre noi. Acest visător, fiind vorba de mine, vă visează în momentul acesta pe dumneavoastră, visează sala aceasta şi conferinţa aceasta. Există un singur visător; acest visător visează tot procesul cosmic, visează toată istoria universală anterioară, chiar şi copilăria şi tinereţea. Este cu putinţă ca toate acestea să nu se fi petrecut: în acest moment el începe să existe, începe să viseze şi este fiecare dintre noi, nu noi, ci fiecare. În momentul acesta, eu visez că ţin o conferinţă pe strada Charcas, că îmi caut temele – poate fără să le găsesc – , vă visez pe dumneavoastră, dar nu e adevărat. Fiecare dintre dumneavoastră mă visează pe mine şi îi visează pe ceilalţi”. Realist, oniric, ludic, parodic, serios, umoristic, sincopat, straniu, alcătuit din poveşti disparate, unele fragmentare, altele uitate sau pierdute pe drum, textul care poate părea amalgamat şi inform al lui Şerban Tomşa capătă coerenţă tocmai prin cheile pe care autorul le disipează – unele dintre ele amăgitoare, antrenând cu bună ştiinţă lectorul pe piste false, spre a-l reorienta ulterior pe calea cea justă sau spre a-l lăsa, pur şi simplu, rătăcit în jungla poveştilor şi încurcat în lianele semnificaţiilor. Aceasta înseamnă că prozatorul stăpâneşte cu maturitate un text care ameninţă cu fiecare clipă sau filă s-o ia razna, ca şi eroii săi.

PERSONAJELE (cele de prim-plan sau, mai bine, cele definitorii) din proza lui Şerban Tomşa suferă de o gravă inaptitudine de a se acomoda la real. Pentru ele, realitatea este doar punctul în care începe halucinaţia, combustibilul care alimentează visul, care hrăneşte amintirea. Tom Kastelka (nume cu rezonanţe simbolice) întruchipează mai mult ca oricare dintre ele această inaptitudine (sau această calitate). El trăieşte într-o poveste (sau într-un coşmar) şi sfârşeşte (sau se mântuie) într-o poveste. El este visătorul, plăsmuitorul, deşi pretextatul regizor al întregului spectacol ar fi altcineva. Sensul mottoului din Borges revine, contrapunctic, de mai multe ori. Personajele (şi, treptat, cititorul) îşi dau seama că trăiesc (sau chiar visează) într-un vis: „Tom îşi amintea cum visase că-şi va aminti că visase”. Chiar şi cele care par mai acomodate realului (dar ce real?) îşi dau seama de acest adevăr: „Noi toţi trăim într-o iluzie, spune Geronimo. Mi-e teamă că Fundaţia şi deşertul şi copiile după Universitate şi Cişmigiu, pe care le vede Tom, sunt numai în capetele noastre”.
Există însă şi o altă posibilă cheie de lectură şi înţelegere, care prezintă romanul ca pe un text aluziv sau pur şi simplu satiric, o distopie sui-generis. Lumea visată de Tom (sau lumea care se visează pe sine) e o întruchipare a grotescului absurd, a lipsei de sens şi de orice conţinut. Pare o lume pe dos, dar este, de fapt, una în oglindă. O oglindă cu virtuţi magice, însă. Descifrăm aici, ca şi în romanul precedent, trimiteri destul de transparente către societatea românească de azi, cu fantoşele, fantasmele şi cu tarele ei. Dar mai ales cu strategiile şi iniţiativele sale suspecte şi cu toate trăsnăile şi surogatele culturale, care urcă şi se agravează în visul bolnavului Tom.
Şi există o a treia posibilă cheie, care vizează, la urma urmei, logica textului, aşadar anecdota. Pentru că, dincolo de insolitul atmosferei şi de halucinare, se simte o raţiune a tot ce se întâmplă (sau a tot ce apare) în acest text. Mai simplu spus, aflat pe un pat de spital, într-o secţie de boli interne sau de chirurgie, dar suferind de un sindrom psihic, poate rezultat al deja evocatei inaptitudini a adaptării la real, dar şi al acţiunii mutilante a acestuia, Tom Kastelka trăieşte un coşmar al memoriei care sfârşeşte nu într-o vindecare, ci într-o identificare totală cu visul, printr-un soi de salt (ori de lunecare) dintr-un purgatoriu ce devine infern, în paradis. Valorificând un moment de cumpănă existenţială pe care n-o ascunde şi despre care nu ne interzice să vorbim (romanul îi este dedicat, între alţii, doctorului Andrei Bâlbâie de la Spitalul Dimitrie Gerota din Bucureşti, iar în text sesizăm prezenţa binefăcătoare a unui doctor care se numeşte Andrei), Şerban Tomşa îl deviază către simbol şi-l încarcă de semnificaţie.

ROMANUL este, în tot, un discurs sincopat despre vis, aspiraţie şi ratare. Şi o satiră aspră a lumii care provoacă drama alienării, o lume degradată, care murdăreşte orice gând mai înalt. Protagonistul este (ori ajunge să fie), în ochii celorlalţi, dar chiar şi în propriii săi ochi, o întruchipare a ratării absolute: „Despre Tom Kastelka se spunea că a eşuat chiar şi în propria-i ratare. Ăsta nici să greşească temeinic, ca lumea, nu ştie, spusese cândva o tânără femeie care stătuse doi ani în localitate şi îşi pierduse după aceea urma. El însuşi recunoştea acest lucru”. Asemenea consideraţii sunt, totuşi, înşelătoare, căci, până la urmă, el este o victimă inocentă a unei lumi limitate, vulgare şi rapace, incapabilă sau deloc dispusă la toleranţa (mai mult sau mai puţin creştină) faţă de cei slabi, inocenţi sau curaţi la suflet. Iar Tom Kastelka este un asemenea om, un idealist incurabil, un visător incorigibil al cărui vis se transformă sau este transformat în coşmar. Un coşmar care nu e decât o copie a propriei sale vieţi reale, dar şi un fel de „poartă stelară”, o trapă către Shambala, tărâmul tainic, de paradisiacă frumuseţe, al liniştii, înţelepciunii şi împăcării.
Textul, greu de menţinut între zăgazuri pe care ameninţă mereu să le rupă, debutează cu câteva zeci de pagini de un realism aflat mereu pe muchie de cuţit (ca pretutindeni la Ştefan Tomşa). Ne aflăm în România, se vorbeşte despre Revoluţie, se va vorbi despre Universitate, despre Bucureşti, despre Căminul Studenţesc Grozăveşti, despre cărţi cunoscute, despre actori şi cântăreţi de ieri şi de astăzi, şi totuşi personajele poartă (ca şi în romanele precedente) nume bizare ori pur şi simplu generice (Pitagora, Cassos sau Indio, vărul mai pragmatic al copilului Tom), ori porecle groteşti. Se observă uşor că autorul nu vizează nici fresca, nici romanul de moravuri şi că tot ceea ce pare realist e un simplu ingredient. Deşi nu lipsit de importanţă. Tom lucrează ceva în Pharos, e prieten cu Catalan Filozoful, se pierde în discuţii şi în alcool cu amicii la cârciuma „Nirvana”, ori se izolează, alături de cărţile sale, în casa moştenită de la bunici, undeva, departe de oraş (şi de lume). Tom Kastelka este, parcă din naştere, un perdant. În copilărie i se fură mingea sau i se strică pe furiş oamenii de zăpadă construiţi cu efort, ca matur i se fură femeile şi este tras, în diferite feluri, pe sfoară. Asta, pentru că este un ridicol poet: „Când iubeşti o femeie, ultimul lucru la care te gândeşti este să faci dragoste cu ea, spusese cândva Tom Kastelka, spre hazul prietenilor săi. E suficient să-i vezi umbra sau să ţi-o imaginezi într-un decor de iarnă, ca să fii fericit...” E lesne de înţeles că o asemenea concepţie nu duce, în condiţiile date, decât la eşec, dar şi la batjocură. Inadaptatului Tom pare a i se dechide, surprinzătoare, o şansă – care e şi ideea fericită a romanului: un misterios prieten din liceu, Samuraiul (despre care auzise, totuşi, că a murit) îl invită să petreacă o vacanţă în Christiana, la hotelul unor prieteni, alături de alte persoane, selectate după un criteriu care duce la reprezentarea, în mic, a României zilelor noastre. La poalele unui munte în vârful căruia străluceşte un misterios gheţar, care-şi trimite boarea şi lumina difuză peste oraş, şi alături de un fantasmatic deşert , se vor regăsi, alături de mulţi alţii, un scriitor pe nume Ovidiu Roiu, un medic, un pictor, un colonel numit Amedeo Marshala, un director de şcoală, un călugăr, un orb, un politruc comunist, un sportiv numit Şarpe, Geronimo, un soi de locţiitor al Samuraiului (care ar putea fi şi el un locţiitor) şi Administratorul, veritabilă întruchipare a birocraţiei absurde. Şi un adaos ambiguu, ciudat: „Şi EL – care nu este nici Dumnezeu, nici autorul şi poate că nu este nici Samuraiul, ci doar „Celalcăruinumenu trebuierostit” sau doar mesagerul Lui – stă pe marginea unei piscine, îşi priveşte Chipul vălurit de apă, apoi închide ochii. Îi vede pe toţi cei doisprezece, le citeşte gândurile, le aude vocea, îi vede cum merg, le cunoaşte preferinţele artistice, vestimentare şi culinare, deficienţele sexuale, insomniile, le simte frica şi transpiraţia”. O posibilă cheie. Oarecum pierdută pe parcurs. Doisprezece aleşi, aşadar, doisprezece apostoli ai ratării, prin care priveşte EL, misteriosul regizor, cel care pune la cale experimentul şi face să se repete la Christiana totul, poate spre a constata încă o dată, înainte de a trimite arhanghelii sfârşitului pe Pământ, că oamenii nu pot ajunge la un alt rezultat. Şi nici nu ajung.

LUMEA romanului, stranie şi surprinzător de vie, se încheagă din vise, după principiul păpuşilor ruseşti. În spital, Tom se chinuie, auzind glasul încurajator al doctorului Andrei, prinzând comentariile insidioase ale asistentelor („ăsta o să-l înnebunească şi pe doctor”) sau văzând cum pe coridoarele spitalului şi pe deasupra paturilor aleargă pe motocicletă un alt doctor, un măcelar nemilos, care face liste (negre), ca în într-un lagăr de concentrare, cu cei care urmează să fie operaţi şi pe care-i eviscerează fără milă, golindu-i, deopotrivă, de măruntaie şi de personalitate. Pe de altă parte – probabil ca rod al plonjonului definitiv în irealitate – , lumea Christianei, cu stranii pitici care citesc gândurile, cu poveşti şi conversaţii elevate sau grobiene, concepută de un experimentator enigmatic. Şi în plus, gândul sincopat al lui Tom, întors mereu şi mereu la momente de răscruce (sau de restrişte) ale existenţei sale – copilăria, studenţia, armata –, care trimit către el voci şi chipuri, ameninţătoare sau dătătoare de nostalgii, terifiante sau pline de poezie – ca imaginea fantasmatică a tinerei chinezoaice, revenind ritualic.
Christiana este un tărâm al repetării şi al simulacrului, unde se joacă o piesă care s-a mai jucat şi în care este distribuit şi Kastelka. Aduşi aici cu o intenţie obscură şi animaţi, pentru scurt timp, de iluzia că şi-ar putea schimba destinul, pensionarii sfârşesc prin a redeveni cum şi ce au fost: materialişti, vicleni, pragmatici, cinici, histrionici, frământaţi, beţivi, destrăbălaţi, mâncăi, necinstiţi, corupţi, simulanţi, egolatri. Ca la un han degradat al Ancuţei, fiecare are de spus o poveste şi chiar o spune. Multe dintre anecdote (între care una îl surprinde făcându-i morală unei prostituate ajunse la el în cameră, în loc să se culce cu ea) îl vizează, direct sau indirect, pe Kastelka, pe care nici convivii, dar nici autorul nu-l cruţă. Christiana, prin care bântuie un Struţ Răpitor (semen al Răţoiului din romanul anterior), unde până şi grobianul Gonzales Iepuroiul, eficientul cuceritor de femei, trăieşte cu obsesia scrisului ca mod de salvare, unde toţi povestesc, unde se derulează proiectele absurde ale unui guvern bizar – „Strămoşii” sau „Clasicii în viaţă” – şi bântuie sosiile lui Ştefan cel Mare sau Caragiale, care beau de sting, unde se mimează ceremonii funerare sfârşite prin ridicarea din sicriu a decedaţilor de formă, care apucă imediat sticla de rachiu şi o dau pe gât, este un infern repetat, o copie a vieţii confuze, pe care Tom şi-o mai trăieşte o dată.
Cât îl priveşte pe scriitor, acesta îşi pune în chip remarcabil în valoare disponibilitatea stilistică, alternând paginile de umor burlesc cu cele de poezie suavă, dar excelând în registrul parodic ori grotesc sau pierzându-se în voluptatea scrisului şi comiţînd lungimi care, totuşi, nu sunt aproape niciodată obositoare.
A încerca să descifrezi în detaliu sensurile textului (şi ale parabolei) ar însemna să-i contrazici factura. Rămân aici, firesc, mai multe întrebări decât răspunsuri, autorul având prudenţa şi perspicacitatea de a ambiguiza totul cu grijă, împiedicând romanul să devină o fabulă. Chiar dacă (ori tocmai pentru că) doctorul Andrei îi răspunde astfel chinezoiaicei din vis, descinsă la patul bolnavului şi dornică de a-i vorbi: „Mă tem că acum nu se poate (...). E într-o stare delicată, nu poate să comunice cu nimeni. Mă întreb ce a putut să-l deregleze aşa. S-a refugiat într-o lume închipuită de el însuşi, cu elemente luate din perioada copilăriei şi din multele cărţi pe care le-a citit”. Finalul însuşi e scris în acest spirit, căpătând vagi inserţii fantastice. Oraşul se pustieşte brusc, Tom, care visase (în vis) o mare pădure devenită bibliotecă, râmâne singur, iar din vârful muntelui, unde lucrează la un observator astronomic, coboară doi bărbaţi care-i spun că oraşul e pustiu de patruzeci de ani: majoritatea locuitorilor fuseseră ucişi într-un bombardament efectuat de avioanele germane, chiar pe când se aflau la un mare carnaval, unde, în cadrul unui concurs, defilase pe la marginea pădurii toată istoria neamului. Christiana e, prin urmare, un oraş al fantomelor. „Îţi faci singur oameni de zăpadă ca şi copiii”, observă unul dintre misterioşii bărbaţi, fantomatici, probabil, şi ei. Pentru ca Tom să se îndrepte, după plecarea acestora, către un tărâm mirific, în copilărie, uitare deplină, regăsire de sine, vindecare sau moarte: „Şi deodată ceaţa se risipi şi Tom văzu lumină în poarta casei părinteşti deschisă larg. Se grăbi într-acolo. Intră în curte, văzu că toate ferestrele erau luminate puternic şi simţi mirosul mâncărurilor de sărbătoare pregătite de mama sa. În hol se înălţa, împodobit şi strălucitor, bradul de Crăciun. Uşile erau date în lături, ca atunci când preotul era aşteptat cu botezul. Tom se apropie de uşă. Începu să ningă cu fulgi mari şi deşi.
– Unde este băieţelul mamei? Se auzi dinăuntru un glas melodios.
Lumina şi miresmele deveniră mai intense. Nespus de fericit, Tom păşi înăuntru”.

„Gheţarul” este un roman straniu, dar plin de înţelesuri, scris cu voluptate, dar şi cu mână sigură, de către un prozator remarcabil.
__________________________________

*Şerban Tomşa, „Gheţarul”, roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2009, 409 pag.

Comentarii

Cristina,

Mulţumesc pentru opinie, ca şi pentru postarea copertei.

A fost

A fost articolul de dimineață, care mi-a ținut loc de cafea. L-am citit pe nerăsuflate și m-am bucurat că l-am găsit. Îmi pare foarte interesant, mă bucur că ați făcut precizările cu momentele revoluției 89-iste, că dacă aș fi răsfoit și dădeam chiar peste ele, aș fi lăsat cartea din mână. Citind articolul mi-a fulgurat prin minte și Kafka și Hesse, mulțumesc și eu pentru coperta postată, căci a devenit o carte de căutat.

Lucrurile astea se întâmplă brusc și exact la timp.

Ca totdeauna...

Amabil, Călin. Pun, însă, preţ pe ceea ce spui. L-am descoperit pe Şerban Tomşa cu uimire, prin romanul "Maimuţe în haremul nopţii", pe care mi l-a trimis la redacţia "Litere", după ce poetul George Geacăr scrisese aici despre prjmul său roman - "Biblioteca lui Noe". Am scris despre "Maimuţe..." o cronică intitulată "Menajerie personală cu maimuţe şi papagali" şi am inclus textul în volumul meu "De la clasici la contemporani" (2008). Faptul că editura "Cartea Românească" i-a publicat "Gheţarul" îmi confirmă părerea anterior exprimată. Trebuie să mai fac observaţia că Şerban este colaborator al revistei Litere, unde i-am creat rubrica "Negru pe Alb", pe care o onorează cu talent. Nu ne-am văzut niciodată, dar suntem solidari în ceea ce gândim şi în ceea ce facem.

Precizări, Cristina Stefan

Păi rezultă din textul postat aici că Şerban Tomşa n-ar fi "admirat, lecturat si considerat un scriitor modern, actual, de mare forta expresiva"?! Eu cred că tocmai asta rezultă, că e tot ce spuneţi şi, poate, încă ceva pe deasupra. Cât despre "marginal şi întârziat" "osândit la izolare (relativă)" - asta e situaţia. Având în vedere contextul, mă refer la om (persoană), nu la operă. El îşi asumă, trăind la Gratia, condiţia, cum şi eu mi-am asumat-o, trăind la Găeşti. Să ştiţi (ştiţi probabil) că nu e simplu (şi asta, în cazul meu, de pildă, în ciuda faptului că am avut, de-a lungul timpului, rubrici în reviste importante; şi că am, de 10 ani, propria mea revistă - importantă; v. dicţionarele şi istoriile literare).Facem, din când în când, literatură din asta. El, în romanele sale, dar şi în textele pe care le publică de vreo trei ani în revista "Litere", la rubrica pe care am intitulat-o "Negru pe Alb". Eu în publicistica mea.
Că nu-l minimalizez absolut deloc pe Şerban (ba dimpotrivă) o dovedeşte şi faptul că este prezent în ultima mea carte - "De la clasici la contemporani" (unde nu-i stă deloc rău).
Dar aş mai vrea să vă pun o întrebare, având în vedere că aţi postat aici coperta (ceea ce eu n-am putut realiza d.p.d.v. tehnic): aţi văzut cui îi este dedicat acest roman?
În orice caz, problema pe care o ridicaţi e prea complicată ca să fie rezolvată în câteva fraze. Iar faptul ca încercăm să ieşim din izolare dialogând pe internet e doar un paliativ. Care e, în plus, şi de dată recentă (2-3-4-5 ani).

Acum,

Fiindcă tot mi-a zburat păsărica din gură, dar având în vedere că nu e niciun secret, să transcriu dedicaţia:
"Scriitorului Tudor Cristea şi medicului Andrei Bâlbâie, de la Spitalul Dimitrie Gerota din Bucureşti, care mi-au întins o mână în cel mai greu moment al vieţii mele.
De asemenea, prietenilor mei Nicoleta Iftode şi Daniel Barbu, care m-au învăţat că speranţa nu este o vorbă goală.
Şi din nou, fiicei mele, Nicoleta Şerban".
Aşa că aş fi fost ultimul om care să facă afirmaţii insinuante. Dar trebuie să explic, poate, în ce a constat "mâna intinsă" despre care scriitorul vorbeşte în dedicaţie: în cronica elogioasă la romanul "Maimuţe în haremul nopţii", publicată în "Litere" şi reprodusă în volumul amintit, ca şi în invitaţia pe care i-am adresat-o de a susţine o rubrică în revistă. Atât. În rest, corespondăm, din când în când, prin e-mail (legat de colaborarea la revistă sau de anumite evenimente literare) şi căutăm să fim obiectivi când ne discutăm unul altuia cărţile. Nu ne-am văzut niciodată, deşi avem doi prieteni comuni, profesori şi scriitori târgovişteni: Marin Neagu şi George Geacăr.
Cultul prieteniei (şi sau, poate, mai ales literare), ca şi încrederea în literatură sunt cele două modaliltăţi prin care Şerban Tomşa îşi exorcizează izolarea relativă. Dar ea este, cu adevărat, învinsă prin ceea ce scrie el. Legat de aceasta, îmi face plăcere să vă informez că, de curând, a fost primit în Uniunea Scriitorilor din România.

Cristina,

Ma bucur ca tineti in mana romanul lui Serban.
Datorita furtunilor din ultimele zile, n-am putut utiliza internetul. In perioada verii, locuiesc în casa mea de la tara, cu o curte largă şi cu o livadă frumoasă (dar şi cu nucul dintr-o tableta postata, mi se pare, si aici), unde am jumatate din cele vreo cinci mii de volume ale bibliotecii mele, un superb motan galben si doi caini (unul foarte batran, care, probabil, va muri peste cateva luni). Fulgerele teribile au provocat fluctuaţii de tensiune si mi-au afectat calculatorul, asa ca abia azi, dupa vreo sase zile fara internet, reusesc, cu bucurie, sa va regasesc pe site.
E un mic roman în ceea ce va spun. Casa in care ma aflu a fost construita de bunicul sotiei mele, care a fost logofat boieresc. In 1967, cand americanii coborau pe luna, am urmnarit evenimentul la televizor, intr-un sat invecinat, deoarece aici, unde ma aflu, nu se introdusese curentul electric (se va intampla asta in 1968). Acum am cablu tv si internet. Dincolo de toate nenorocirile care ni se intampla (inclusiv incriminarea presei ca element de vulnerabilizare a sigurantei nationale), e bine.
Sper sa va placa romanul lui Serban. Astept cu interes ce veti scrie despre el.