caut muză

imaginea utilizatorului Virgil
din cîntecele lagunei

caut muză
nemișcată să fie
să mă inspire
supusă
totuși să fie
să mă domine
să simtă durere
adînc
dar să rîdă
disprețuitor cînd o chinui
caut muză
în stare o mie de ani
singură
să rămînă
și totuși să nu poată o clipă
să fugă
din gîndurile mele
să rîdă
să pîrjolească pămîntul sub tălpile ei
să plîngă
să îmi înghețe privirea
caut muză
cu mîini și picioare
cu sîni și pudoare
timidă și tandră
sălbatică
rece
năstrușnică
fiară
și floare
caut muză
otravă în vîrf de săgeată
răspuns la-ntrebare
nepusă
uitată
animal fără trup
nălucă de piatră
definitiv nefericită
pierdută în versul
nerostit
vreodată
caut muză

Comentarii