Concurs de poezie

imaginea utilizatorului Nelu Jorz
"Sub semnul de taină - George Suru"

Primăria şi Consiliul Local Caransebeş
Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş

ORGANIZEAZĂ

CONCURS NAŢIONAL DE POEZIE
„SUB SEMNUL DE TAINĂ – GEORGE SURU”
Ediţia a XVIII-a, CARANSEBEŞ, 15 aprilie 2011

Concursul se organizează în municipiul Caransebeş în semn de recunoaştere a operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa culturală a oraşului de pe Timiş, cât şi pentru promovarea şi afirmarea unor talente literare de perspectivă.
La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă, care nu au publicat în volum.
Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale, obligatoriu editate la PC, sau dactilografiate, în 3 exemplare.
Lucrările nu vor fi semnate ci vor purta un motto de identificare, ales de autor. Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare, în care se vor găsi datele de identificare: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, nr. telefon - la care poate fi contactat concurentul.
Manuscrisele nu se înapoiază.
Lucrările se trimit până la data de 15 martie 2011 (data poştei) pe adresa:
Casa Municipală de Cultură „George Suru” - Caransebeş, str. M. Viteazu, nr. 6, cod 325400, jud. Caraş Severin.
Se vor acorda 3 premii şi un premiu special, în bani.
Poeziile premiate vor fi publicate în revista literară „Interferenţe” a Casei Municipale de Cultură”.
Premianţii vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la Caransebeş, la premiere, în ziua simpozionului, asigurîndu-li-se masa, cazarea şi transportul.
În caz de neprezentare a câştigătorilor la Caransebeş, în ziua de premiere, organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-514609
0724-235876; 0727-718153 şi 0721-941290

ORGANIZATORII,

Revistă literară: 

Comentarii

Raluca Blezniuc, preferabil ar fi

Raluca Blezniuc, preferabil ar fi ca textele pentru concurs să fie inedite. Sincer, am întâlnit şi texte postate pe NET, în grupajele concurenţilor - la ediţiile anterioare. Au uitat să şi le şteargă, vremelnic, de-acolo, de unde le-au postat.

Câştigătorii concursului "George

Câştigătorii concursului "George Suru"
Pentru că au fost stabiliţi laureaţii concursului de poezie "Sub semnul de taină - George Suru", Caransebeş, 2011, şi pentru a răspunde celor care s-au interesat de concurs, publicăm numele concurenţilor care au intrat în palmares:

Cristina Bilciu - Tg.Mureş
Andreea Teliban - Suceava
Deniz Otay - Suceava
Ana-Maria Lupaşcu - Suceava

Juriul concursului, adică dr. Liubiţa Raichici, dr. Gheorghe Secheşan, dr. Nicolae Borlovan şi subsemnatul, urmează să stabilească şi ordinea.
Mai multe amănunte despre concurs într-o postare separată, după desfăşurarea evenimentului.

Ioan J