Festivalul-Concurs Naţional "Primăvara Albastră", Pucioasa, Dâmboviţa

imaginea utilizatorului Dorel
22-24 mai 2013

"PRIMĂVARA ALBASTRĂ" - Concurs Naţional de Cultură şi Literatură (poezie, proză, teatru scurt, jurnalism) - Ediţia a X-a, 2013

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ
„PRIMĂVARA ALBASTRĂ”
Seria a II-a - Ediţia a X-a
22 - 24 Mai 2013
oraş Pucioasa - Judeţul Dâmboviţa

Festivalul – Concurs „Primăvara albastră” are drept scop descoperirea, stimularea şi promovarea creaţiei literare a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, nemembri ai vreunei uniuni sau asociaţii scriitoriceşti, respectându-se libertatea democrată a exprimării literare, marcată de o relevantă valoare estetică şi ideatică.

Condiţii de participare:

Concursul este organizat pe următoarele secţiuni:
• Poezie - (5 lucrări)
• Proză - (3 lucrări a 3 pagini)
• Teatru scurt - (2 piese de un act)
• Jurnalism - (reportaj ; 2 lucrări a 4 pagini)

Lucrările vor fi expediate până la 20 mai 2013, data poştei, cu precizarea „pentru concurs” - pe următoarea adresă:
LUMINŢA GOGIOIU
Biblioteca „Gh.N.Costescu” Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 7, oraş Pucioasa – Jud. Dâmboviţa.
Lucrările vor purta un motto, iar într-un plic închis vor fi trecute acelaşi motto, numele şi prenumele concurentului, data şi locul naşterii, adresa, telefon.
Juriul concursului va fi alcătuit din membri ai Uniunii Scriitorilor, Societatea Scriitorilor Târgovişte, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Dâmboviţa, Centrului Creaţiei Populare Dâmboviţa, Alianţa pentru Pace din România, Biblioteca Judeţeană “I H Rădulescu” Dâmboviţa
Vor fi acordate:
-Premii I, II, III - la fiecare secţiune
- Menţiuni la fiecare secţiune
-Premiul special “Dumitru Stancu”
-Trofeul „Primăvara albastră”
-Premii ale unor instituţii de cultură şi ale unor ziare, reviste, posturi de radio şi televiziune.
Manifestările din festival vor avea loc în oraşul Pucioasa.
Relaţii suplimentare la telefon: 0734450877

Preşedintele Festivalului - prof. dr. George Coandă
Directorul Festivalului- Şef Compartiment Cultură Bibliotecă – Luminiţa Gogioiu
Regulamentul concursului - în anexă:

Anexă
REGULAMENTUL FESTIVALULUI – CONCURS NAŢIONAL
DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ
„PRIMĂVARA ALBASTRĂ”
Seria a II-a - Ediţia a VIII-a
22 - 24 Mai 2013
Pucioasa - Judeţul Dâmboviţa

Festivalul – Concurs „Primăvara albastră” are drept scop descoperirea, stimularea şi promovarea createi literare a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, nemembri ai vreunei uniuni sau asociaţii scriitoriceşti, respectându-se libertatea democrată a exprimării literare, marcată de o relevantă valoare estetică şi ideatică.
Din punct de vedere al iniţiatorilor şi organizatorilor, concursul vine să-şi aducă contribuţia la făurirea literaturii române de la acest început de mileniu, dorind să răspundă nevoilor fireşti de afirmare a importantului potenţial creator pe care îl reprezintă tinerii.

Condiţii de participare

Concursul este organizat pe următoarele secţiuni: poezie (5 lucrări), proză (3 lucrări a 3 pagini), teatru scurt (2 piese de un act), jurnalism (reportaj ; 2 lucrări a 4 pagini).
Lucrările, dactilografiate sau culese electronic, vor fi expediate până la 20 mai 2013, data poştei, cu indicaţia „pentru concurs”, pe următoarea adresă: Biblioteca „Gh.N.Costescu” Pucioasa, strada Fântânelor, nr.7, oraş Pucioasa – Jud. Dâmboviţa.
Lucrările vor purta un motto, iar într-un plic închis vor fi trecute acelaşi motto, numele şi prenumele concurentului, data şi locul naşterii, adresa şi numărul de telefon/mobil.
Juriul concursului va fi alcătuit din membri ai Uniunii Scriitorilor, Societatii Scriitorilor Târgovişteni, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Dâmboviţa,Centrului Cultural Judetean Centrului Creaţiei Populare Dâmboviţa, Compartimentului Cultura din cadrul Primariei Pucioasa, Alianţa pentru Pace din România,Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”.
În cele două zile ale festivalului vor avea loc: Seara de poezie de pe Valea Naparisului, întâlnirea membrilor cenaclului „Luceafărul de Pucioasa” ,simpozion, spectacole, expoziţii şi lansări , prezentari si recenzii de carte, ateliere de lucru.
Vor fi acordate aceleaşi premii la toate secţiunile – 1,2,3 şi menţiune la fiecare secţiune şi Trofeul „Primăvara albastră”; la care se vor adăuga premiile unor instituţii de cultură şi ale unor ziare, reviste, posturi de radio si televiziune.
Manifestările din festival vor avea loc în oraşul Pucioasa.
Relaţii suplimentare la telefon: 734450877.

Preşedintele Festivalului
Profesor doctor George Coandă
Director executiv
Luminiţa Gogioiu
Compartiment Cultură Bibliotecă

Revistă literară: 

Comentarii